Svenska Teatern blir nationell huvudscen: "Det är historiskt"

Joachim Thibblin. Bild: Cata Portin

Det nya regeringsprogrammet är mycket glädjande för den svenska teaterkonsten i Finland, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin.

Enligt förslaget till regeringsprogram för Antti Rinnes fempartiregering blir Svenska Teatern en nationell huvudscen. Svenska Teatern har redan tidigare haft en viss särställning och att fullt ut erkä...