Svenska Samskolans gamla skolhus ska få ett nytt liv – så här ser huset ut

Tiina och Antti Herlins stiftelse har köpt fastigheten på Parkgatan 4 och lovat restaurera den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Bild: Peter Buchert

Villan i Brunnsparken som förr inhyste Svenska Samskolan i Helsingfors får nytt liv. Tiina och Antti Herlins stiftelse har köpt fastigheten och lovat restaurera den.

Den kulturhistoriskt värdefulla villan på Parkgatan 4 i Brunnsparken, bara ett stenkast från Brunnshuset, är något medfaren. Utifrån sett har åtminstone trävirket på andra våningen tagit skada medan n...