Svenska riksdagsgruppen sågar tingsrättsförslag

Bild: Vesa Moilanen

Har regeringen bedömt konsekvenserna som reformen har på den svenskspråkiga servicen? Det frågar Svenska riksdagsgruppen i ett skriftligt spörsmål om tingsrättsreformen.

– Hur tänker regeringen se till att medborgarnas språkliga rättigheter tryggas efter tingsrättsreformen? Är också denna reform ett led i Sannfinländarnas plan att totalt avveckla de svenskspråkiga strukturerna i Finland, frågar Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson (bilden).

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström presenterade tidigare i februari sitt beslut om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Bland annat tingsrätterna i Borgå, Raseborg och Karleby läggs ner. Av de separata samlingsplatserna dras bland annat Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad in.

Svenska riksdagsgruppen anser att minister Lindströms förslag är oacceptabelt.

– Den föreslagna tingsrättsslakten skulle ge mycket små besparingar med tanke på behovet att stabilisera den offentliga ekonomin. Däremot kan den ha förödande konsekvenser för möjligheterna att trygga den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter och rättsskydd, säger gruppen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning