Svenska riksdagsgruppen leds av västnylänning

Bild: Ksf-arkiv/Nina Ahtola

Thomas Blomqvist från Ekenäs har valts till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Ny första vice ordförande blev Eva Biaudet från Helsingfors och ny andra vice ordförande Mats Löfström från Åland.

Thomas Blomqvist har suttit i riksdagen sedan år 2007. Han är ordförande i stadsfullmäktige i Raseborg och ordförande för Svenska Finlands folkting. Vid sidan av sitt politiska uppdrag är han jordbrukare och företagare.

- Riksdagsgruppens ordförande är ett oerhört viktigt och fint uppdrag. Jag är mycket tacksam över att ha fått förtroendet att sköta det, och det är med stor iver jag tar mig an uppdraget. Det kommer att vara ett mycket händelserikt och viktigt år i riksdagen och därför speciellt intressant, säger Blomqvist.

– Klart att det sista året är viktigt också för att politiskt positionera partiet inför kommande val, men det är inte en enmans- eller enkvinnasshow.

Det är stora frågor som väntar i år, som landskaps- och vårdreformen och underrättelselagarna. I den senare frågan har alla grupper en alldeles särskild roll, eftersom regeringen vill att lagarna – inklusive grundlagsändring – drivs igenom som brådskande. För det krävs fem sjättedelars majoritet.

– Spaningslagarna är en sådan sak där det säkert förhandlas mellan gruppordförandena, säger Blomqvist, men han har inte i slagit fast några smärtgränser.

– Jag har inte en egen smärtgräns i förväg, utan vill se förslagen och motiveringarna till varför de bör vara brådskande, sedan diskuterar vi i gruppen. Jag kommer att företräda gruppens åsikt.

Blomqvist efterträder Stefan Wallin som har lett gruppen sedan år 2016. I onsdags meddelade Wallin att han inte längre ställer upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets. Därför ställde Wallin inte heller upp för omval till gruppordförandeposten.

- En gammal god SFP-princip är att den som leder riksdagsgruppen också kandiderar i nästa riksdagsval. Det gör Thomas med säkerhet, säger Wallin.

I och med att Thomas Blomqvist blir ny gruppordförande lämnar han samtidigt ordförandeposten i riksdagens framtidsutskott. Ny ordförande blir Wallin som var medlem i utskottet 2012–2015. Därmed blir Wallin också medlem av riksdagens talmanskonferens.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar att tiden fram till nästa riksdagsval blir politiskt högintressant.

– Som partiordförande tror jag på lagspel. Det gäller att trimma lagets alla delar. Nyvalda gruppordförande Thomas Blomqvist har en gedigen erfarenhet från 11 års riksdagsarbete och är utomordentligt duktig på samarbete såväl internt som externt.

– Jag är också glad att Wallin vill träda in som ordförande i framtidsutskottet. Den vägen kommer också hans gedigna erfarenhet gruppen till godo då han blir medlem i talmanskonferensen, säger Henriksson.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning