Svenska riksdagsgruppen efterlyser stöd till jordbruket

SFP kräver satsningar på barnfamiljer och omedelbart stöd till jordbruket.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson vill att Finland för en mer barnvänlig politik.

– Det finns ett akut behov av en familjepolitisk helhetsreform som har en positiv inverkan på barnfamiljernas vardag. Det behövs konkreta satsningar, inte tomma ord, säger Henriksson i sitt öppningsanförande vid Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Helsingfors på måndagen.

– SFP har i flera år framhållit att familjepolitiken behöver förnyas. Många partier talar också nu för en reform, men jag önskar att fler partier skulle vara mer progressiva och våga föreslå förbättringar trots att det kan krävas ekonomiska insatser i början, säger Henriksson.

Att den sittande regeringen skulle få till stånd så mycket i frågan tror man inte på inom SFP. Det man inom Svenska riksdagsgruppen däremot förväntar sig få se konkreta beslut om från nuvarande regering är jordbrukskrisen, klimatpolitiken och utbildningen.

– Regeringen ska veta att ett krispaket för jordbruket bara är första hjälp efter den extremt torra sommaren. Vi måste lösa lönsamheten på sikt, säger riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i sitt öppningsanförande vid sommarmötet.

– Finansministeriets förslag till statsbudget bjuder tyvärr inte på några glädjeämnen. Regeringen måste komma med ett bättre förslag. Gårdarna har inte råd att vänta, säger Blomqvist.

Både Henriksson och Blomqvist betonade i sina öppningsanföranden utbildningens och kunskapens betydelse för att lösa dagens samhällsproblem.

– För att dra nyttan av det förbättrade ekonomiska läget och den förbättrade sysselsättningen måste regeringen i sin budgetmangling tänka om. Tilläggssatsningarna på forskning, utbildning och innovationer är för blygsamma, säger Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen kommer under sitt sommarmöte att godkänna ett utbildningspolitiskt program.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00