Svenska riksdagsgruppen efterlyser nordisk samsyn – "Restriktionerna utmanar kärnan i det nordiska samarbetet"

Bild: Johannes Jansson/norden.org

Svenska folkpartiet vill se ett tätare samarbete mellan de nordiska länder i kampen mot coronaviruset.

Beslutet om att tillåta fri rörlighet mellan de lokala gränssamhällena vid svenska och norska landgränsen är ett viktigt beslut för människorna på bägge sidor om gränsen.

Det säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande med anledning av att Svenska riksdagsgruppen på onsdagen samlades till sommarmöte i Raseborg och Hangö.

– Inreserestriktionerna mellan de nordiska länderna utmanar kärnan i det nordiska samarbetet, som ju ska kännetecknas av fri rörlighet och en gemensam arbetsmarknad.

Henriksson säger att det behövs dialog och en samlad politisk vilja mellan de nordiska länderna.

– I framtiden ska vi kunna fortsätta studera och jobba i Norden utan gränshinder. Vi får inte tappa detta perspektiv.

Regeringens beslut underlättar märkbart det dagliga livet på många orter i landets nordligaste delar och banar väg för en möjlig framtid med en gemensam civil beredskap i Norden, säger Henriksson i pressmeddelandet.

– De nordiska länderna behöver varandra nu mer än någonsin och vi har allt att vinna på en större samsyn. Det nordiska samarbetet får inte försvagas av coronaepidemin.

Som exempel på ett nytt samarbete lyfter Henriksson möjligheten att utveckla coronatestningen vid gränserna i syfte att avskaffa reserestriktionerna mellan de nordiska länderna.

– Regeringens hybridstrategi testa, spåra, isolera och vårda är viktig. Genom effektiv testning och spårning kan vi minska smittspridningen. Därför ligger det i allas intresse att våra länder också samarbetar med dessa frågor.

Norden ett regionbrand

En snabb återhämtning av det nordiska samarbetet är viktigt också ur europeisk synvinkel, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i pressmeddelandet.

– EU kan inte enbart utvecklas via kriser, utan måste styras av en medveten vilja och vision. De nordiska EU-medlemmarna sitter på världens bästa regionbrand. Vi har en trovärdighet och måste också visa en vilja att bygga en riktning för Europa.

Adlercreutz säger att rättsstatsprincipen är en bärande tanke i det nordiska samhället och att den behövs om EU ska kunna vara trovärdigt.

Återgång till vardag på agendan

Nordiska samarbetsministern Thomas Blomqvist säger att det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet är särskilt viktigt för att utväxla erfarenheter och ta lärdomar av coronakrisen.

– Frågor kring samhällssäkerhet blir viktigare i en situation där riskerna för naturkatastrofer och pandemier ökar också i Norden.

Blomqvist säger att återgången till en nordisk gränsöverskridande vardag kommer att vara högt på agendan under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet nästa år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning