Svenska riksdagen röstar i uppmärksammat talmansval – Det här behöver du veta

Andreas Norlén (M) väljs troligen till talman i Sveriges riksdag i dag. Bild: TT/Henrik Montgomery

I dag samlas den nyvalda riksdagen i Sverige för att välja talman, ett val som i år diskuterats flitigt. Det blir av allt att döma Alliansens kandidat Andreas Norlén som får ta sig an den grannlaga uppgiften att hitta en ny regering som kan få stöd av riksdagen.

Alliansens kandidat, moderaten Andreas Norlén, väljs mest troligt till riksdagens talman i dag. Han kommer att få både de fyra Allianspartiernas och Sverigedemokraternas röster.

En av Norléns första uppgifter blir att ta beslut om när riksdagens statsministeromröstning ska hållas. Hur snabbt en omröstning kan utlysas beror till en del på hur lång tid dagens talmansval tar.

Artikeln fortsätter efter direktrapporteringen.

Stefan Löfven har hittills sagt att han inte har några planer på att avgå innan han sannolikt röstas ned av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Om han avsätts blir det sedan Andreas Norlén som har uppdraget att vaska fram ett nytt förslag till statsminister och regeringsbildare.

Medan Norléns tillsättning verkar klar, kan särskilt valet av andre vice talman ta tid. Normalt ska den posten gå till det tredje största partiet, Sverigedemokraterna. Men Vänsterpartiet anser att SD:s kandidat Björn Söder är oacceptabel och har föreslagit en motkandidat: Lotta Johnsson Fornarve.

För att Vänsterns kandidat ska vinna krävs att hon får fler än Sverigedemokraternas 62 röster. Förutom Vänsterpartiet har även Miljöpartiet gjort klart att de röstar för Johnsson Fornarve.

Vad är riksdagen?

Riksdagen består av 349 ledamöter som stiftar landets lagar. Enligt regeringsformen – Sveriges främsta grundlag – utgår all offentlig makt från folket, och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Den som får rösta i riksdagsvalet får också ställa upp i valet. Rösträtt har den som fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Hur länge har Sverige haft en riksdag?

Sedan långt innan demokratin och rösträttens införande, faktiskt. Redan under medeltiden samlade kungarna till riksmöte – som är det formella namnet på riksdagen – med representanter för mäktiga intressen i riket. Arboga riksmöte 1435 har kallats den första riksdagen. Under Gustav Vasas tid samlades till riksmöten där de fyra stånden – adel, präster, borgare och bönder – fanns representerade, och under 1600-talet fick riksdagen en fastare form. 1809 års grundlag slopade det kungliga enväldet och fastslog att makten skulle delas mellan riksdagen och kungen.

Hur fördelas arbetet i Sveriges riksdag?

De 349 ledamöterna samlar ihop sig i olika grupper, utskott, som blir en slags minivariant av den stora riksdagen. I varje utskott finns 17 riksdagsledamöter och de har hand om olika områden som kultur, skatt, försvar och utbildning. Utskotten gör väldigt mycket av "vardagsjobbet" inom ett område.

Hur utses regeringen i Sverige?

Riksdagen röstar om en statsministerkandidat, som i sin tur bildar regering. Om ett parti har egen majoritet i riksdagen är det ganska enkelt, det partiet föreslår den egna ledaren som statsminister och sedan röstar alla i partiet för förslaget och saken är klar. Men i alla andra lägen behöver partierna samarbeta. Ju fler partier som sitter i riksdagen desto mer samarbete krävs. Det är här man brukar prata om de olika blocken. Vanligtvis det röda och det blå, helt enkelt för att vissa partier historiskt sett har mer gemensamt och tenderar att rösta på liknande sätt.

Vad har talmannen för roll?

Formellt sett är det talmannen som leder riksdagens arbete. Hen kommer nästan alltid från partiet som fått flest röster och har till sin hjälp ett par vice talmän, oftast från partierna som blivit tvåa och trea i storlek. Det är också talmannen som ser till att det blir en regering. Enligt reglerna är det nämligen talmannen som kommer med förslaget på vem som bör bli statsminister. Innan dess har det dock förekommit en hel del diskussioner bakom stängda dörrar.

Talmannen har fyra försök på sig att föreslå en statsminister. Om inget av förslagen godkänns ska extra val hållas inom tre månader. Hittills har riksdagen alltid röstat igenom talmannens första förslag.

Vad händer när det inte finns en regering?

En regering som inte har stöd av majoriteten i riksdagen, vilket kan bli faktum i dagarna, kan jobba vidare tills en ny regering är på plats. En så kallad övergångsregering har i princip samma befogenheter som en vanlig regering men den får inte utlysa nyval. I praktiken tas dock bara beslut i sådant som är pågående sedan tidigare.

Kan man rösta som man vill i den svenska riksdagen?

Ja, det finns ingen lag som säger att du måste rösta i enighet med vad partiet du representerar tycker. Det finns flera exempel på ledamöter som gått emot partilinjen i olika frågor. Ett sådant fall var omröstningen om den omstridda lagen om signalspaning 2008, där liberala ledamoten Camilla Lindberg röstade nej i strid mot partilinjen. Även hennes partikollega Birgitta Ohlsson var kritisk, men valde att i stället lägga ned sin röst av respekt för sin riksdagsgrupp.

Det finns också så kallade "politiska vildar" som lämnat sitt parti och i stället gått över till ett annat, eller bara representerar sig själva. I SD-gruppen finns en handfull ledamöter som gått över till utbrytarpartiet Alternativ för Sverige.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning