Svenska regeringen ger grönt ljus för gasrör – men ser fortfarande säkerhetsrisker

Rör till Nord Stream 1 ombord på fartyget Castoro Sei på Finska viken för sex år sedan. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Den svenska regeringen låter trots allt gasledningsprojektet Nord Stream 2 använda hamnen i Karlshamn. Men den tidigare analysen står ändå fast: – Det påverkar försvarsmaktens verksamhet i negativ mening, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

STOCKHOLM I december var den svenska regeringens besked klart: En uthyrning av hamnarna i Slite på Gotland och Karlshamn i södra Sverige till Nord Stream 2 skulle "påverka svenska försvarsintressen negativt", som utrikesminister Margot Wallström då sade.

Men i går blev det klart att regeringen trots allt ger grönt ljus till Karlshamn. Enligt svenska medier har kommunen stått på sig med sin vilja att hyra ut hamnen och beslutet om uthyrningen av hamnarna är en kommunal fråga i Sverige.

Försvarsminister Peter Hultqvist sade på en presskonferens på måndagskvällen att bedömningen fortfarande är densamma, det vill säga att användningen av hamnen "påverkar försvarsmaktens verksamhet negativt". Men regeringen vidtar säkerhetsåtgärder som gör att "situationen är att beakta som hanterbar".

– Det arbete vi har identifierat har lett till ett åtgärdsprogram för att ha kontroll på verksamheten i Karlshamn och vi menar på att det i normalläget är en hanterbar situation.

Hultqvist säger att regeringen har säkerställt att myndigheterna får fortlöpande insyn i hur projektet genomförs. Kustbevakningen, polis, Tullverket, Säkerhetspolisen och försvarsmakten ska samverka och löpande bedöma "eventuella risker och hot".

Miljölov i Finland

Det är statsägda ryska Gazprom som vill bygga en gasledning i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, vilket berör fem länder, förutom Sverige också Finland, Danmark, Tyskland och Ryssland.

Det handlar egentligen om två rör som skulle öka kapaciteten från nuvarande Nord Stream 1:s 55 miljarder kubikmeter gas om året till 110 miljarder kubikmeter.

I Finland har statsminister Juha Sipilä vidhållit att Nord Stream 2 inte är en politisk fråga, eftersom ledningen inte skulle gå i finskt territorialvatten.

– Det är en miljötillståndsfråga för oss, sade han i november.

Samtidigt har bland annat HBL på ledarplats lyft fram att Koverhar i Hangö, som Gazprom är intresserat av, är nära både arméns skjutövningsområde Syndalen och brigaden i Dragsvik.

Kommunen säger ja

Gotland beslutade strax efter regeringens besked i december att inte låta gasledningsprojektet använda hamnen. Regionen utlovades i stället någon form av ekonomisk kompensation från staten.

På tisdag är frågan uppe i Karlshamn och Per-Ola Mattson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, säger att han kommer att föreslå att kommunstyrelsen godkänner affären. Det kommer att ge kommunen omkring 100 miljoner kronor, 11 miljoner euro, i intäkter och skapa femtio till sextio arbetstillfällen.

Margot Wallström säger nu att situationen i Slite och Karlshamn är olika. Vad gäller Slite skulle Nord Stream " ha tillgång till kajplatsen i två år och själv sköta verksamheten. I Karlshamn är det ändå hamnens egen personal som sköter den, hon formulerar det som att hamnen säljer en logistiklösning till en kund.

Sverige håller på att återmilitarisera Gotland, och det har också inverkat på det klara nejet vad gäller Slite påpekade ministrarna på måndagskvällen.

Men också nära Karlshamn finns militär verksamhet. Marinbasen i Karlskrona ligger sextio kilometer och flygbasen i Ronneby trettio kilometer bort. Det har Hultqvist tidigare lyft fram som motivering till regeringens negativa hållning.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46