Svenska polisen anställer hundratals för att bekämpa sexbrott

Mats Löfving, chef för svenska polisens nationella operativa avdelning, säger att de extra resurserna ska förkorta utredningstiderna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svenska polisen anställer 350 nya medarbetare för att trappa upp arbetet mot brott i nära relationer, våldtäkter och vålds- och sexualbrott mot barn. Särskilt våldtäkter är svåruppklarade brott och närmare hälften av anmälningarna saknar förutsättningar att klaras upp, enligt polisen.

"Det här är allvarliga brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Polisen har en viktig roll för att ge brottsoffren upprättelse. Satsningen som nu startas ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten i utredningarna. Syftet är att öka antalet utredningar som leder till åtal", säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för svenska polisens Nationella operativa avdelning (Noa) i ett pressmeddelande.

I satsningen får samtliga polisregioner och Noa resurser på cirka 300 miljoner kronor (knappa 30 miljoner euro) per år som fördelas över landets polisregioner. En del av pengarna går också till att förbättra bevissäkringen och till utbildning.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46