Svenska och finska daghem under samma tak då Helsingfors bygger nytt

Bild: Mostphotos

Då Helsingfors bygger nya svenska daghem i Fiskehamnen och Kronbergsstranden blir det under samma tak som finska daghem. I Fiskehamnen planeras svenskspråkiga platser för skiftesomsorg för familjer med behov av vård dygnet runt.

Hösten 2021 och hösten 2023 ska nya daghem stå klara i Kronbergsstranden respektive Fiskehamnen, om allt går enligt planerna. I de nya daghemmen ska de svenskspråkiga och de finskspråkiga barnen samsas under samma tak, framgår det ur behovsutredningarna som klubbades vidare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion den här veckan.

Nybygget i Fiskehamnen ska underlätta dagissituationen i Berghälls dagvårdsdistrikt och hysa 84 svenska och 246 finska platser. Det nya daghemmet i Kronbergsstranden planeras för sin del erbjuda 63 platser för svenskspråkig verksamhet och 147 för finskspråkig verksamhet.

– För tillfället byggs alla nya svenska daghem i Helsingfors tillsammans med finska sidan så att verksamheten finns under samma tak, men administreras skilt. På det viset får vi synergieffekter och lokaler som är ändamålsenligt byggda för småbarnspedagogiken, så att man mer mångsidigt kan fundera på lärmiljöer och möjlighet till smågruppsverksamhet. Men grupputrymmena är fortfarande skilda för den finska och den svenska verksamheten, säger Jenni Tirronen, chef för den svenska småbarnspedagogiken inom fostrans- och utbildningssektorn.

Genom gemensamma lokaler ska man också mer flexibelt kunna variera antalet platser utifrån behovet.

– Det öppnar också möjligheter för samarbete, så att de finska barnen kunde delta i språkberikande verksamhet. Men verksamheten skulle ske på svenska för dem som går på svenska sidan, säger Tirronen.

Finska på gården

Från i höst har också Botby daghem och daghemmet Staffan flyttat ihop med finska daghem under samma tak. Det innebär mycket finska på gården.

– Det talas nog bägge språken på gården, och vår personal talar svenska med barnen. Men det är förstås annorlunda än i många andra daghem. Jag är säker på att det ändå finns fler positiva sidor om samarbetet är gott, säger Tirronen.

Det är väldigt många fler finskspråkiga barn än svenskspråkiga i de nya daghemmen – hur ska man lyckas upprätthålla svenskan?

– Med en god pedagogisk planering. Vi har en språkstrategi och två lärare för språkstöd som stöder personalen i arbetet. Och även om man är under samma tak så kan man fundera på nya sätt att jobba tillsammans men också skilt. Personalen planerar vem som använder vilka utrymmen och när, och på det viset kan man garantera verksamheten på de bägge språken.

Det finns 34 kommunala daghem i Helsingfors och en handfull av dem är samlokaliserade med finska daghem. Enligt Tirronen är erfarenheterna goda.

I det nya daghemmet i Fiskehamnen finns också en reservation för skiftesvård så att barnen vid behov kan sova över på dagiset då föräldrarna jobbar. För tillfället finns två svenskspråkiga daghem som håller kvällsöppet i Helsingfors, daghemmet Fanny i Västra Böle och Killingen i Hertonäs strand, men inget nattöppet.

– Vi kommer att utreda behovet av dygnetruntöppet. Det är en möjlighet om det finns behov. Det handlar inte om så hemskt många barn i den kvällsöppna vården, men vi ser det som en bra sak att kunna erbjuda för de familjer som behöver det, säger Tirronen.

Enligt stadens prognoser kommer antalet barn i dagis- och förskoleåldern i Berghälls distrikt att öka med 1 150 mellan 2018 och 2028. Ungefär 35 av dem beräknas vara svenskspråkiga. I Degerö distrikt, dit Kronbergsstranden hör, beräknas antalet barn under samma tid öka med ungefär 900 varav ungefär 40 är svenskspråkiga.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning