Svenska nu kräver mer svenskundervisning i grundskolan

År 1955 hade man 15 veckotimmar svenska i grundskolan, nu har vi en fjärdedel. Så mycket smartare har vi inte blivit att vi lär oss ett språk så snabbt, säger Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen. Bild: SPT/Catariina Salo

Nätverket Svenska nu uppmanar den kommande regeringen att slutföra reformen av den medellånga svenskan i finska skolor.

Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen i finska skolor till årskurs sex. Däremot lades det inte till några årsveckotimmar, vilket gör att svenskundervisningen i årskurserna 7–9 har minskat till fyra timmar.

Svenska nu har som mål att lyfta in det svenska språket samt förmedla finlandssvenska och rikssvenska kulturimpulser i finska klassrum.

Nätverket vill främja växelverkan mellan svenska och andra skolämnen. Det görs tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

Projektet Dream Academy där elever från olika skolor i Norden fick göra låtar i proffsig miljö var en del av Svenska nu:s verksamhet.

Paavo Lipponen fungerar som ordförande för nätverkets delegation.

Svenska nu finansieras av en lång rad finlandssvenska fonder och statliga medel från Sverige och Finland.

– I en del kommuner har man kompenserat timmarna i årskurserna 7–9 medan andra kommuner inte har vidtagit åtgärder. På en del ställen har svenskundervisningen helt försvunnit från årskurs nio vilket är problematiskt med tanke på fortsatta studier, säger Svenska nu:s projektchef Mikael Hiltunen.

Uppmaningen till politikerna låter: lägg till två årsveckotimmar svenskundervisning i timfördelningen för årskurs 7-9. Enligt Riksdagens informationstjänst skulle prislappen för ett sådant tillägg vara sexton miljoner euro per år.

Svenska nu anser att ett sätt att finansiera de kompenserande timmarna kunde vara att söka stöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att lägga in en tillvalskurs i svenska i årskurserna 7-9.

– År 1955 hade man 15 veckotimmar svenska i grundskolan, nu har vi en fjärdedel. Så mycket smartare har vi inte blivit att vi lär oss ett språk så snabbt. Språkinlärning tar tid, säger Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen som koordinerar Svenska nu:s verksamhet.

Fokus på Minna Canth

Svenska nu har som uppgift att stöda språkundervisningen i finska skolor. Det gör man genom autentiska möten med det svenska språket och en central devis är att få barn och ungdomar att tro på sig själva och våga använda det svenska språket.

I år har det gått 175 år sedan författaren och samhällsdebattören Minna Canth föddes. För att fira årsjubileet publicerar Svenska ett digitalt läromedel om Canth och hennes liv.

Läromedlet är uppbyggt i tre temahelheter. Eleverna får lära känna den tvåspråkiga Minna Canth som en aktiv brobyggare mellan våra två officiella språk. Canth presenteras också som samhällsdebattör och aktivist som stod på de svagaste människornas sida.

Den tredje temahelheten lyfter upp Me too-rörelsen och Canths arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Materialet består av texter, videor och uppgifter. Allt material finns tillgängligt på nätet på sajten plugganu.fi.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning