Svenska myndigheter vill identifiera finska vargar med nya dna-metoder

Finsk eller rysk? Med hjälp av ny teknik kartlägger Naturvårdsverket i Sverige de invandrande vargarnas ursprung. Den här vargen är fotograferad i Kuhmo i Kajanaland. Bild: Anni Reenpää/Lehtikuva

Ett nytt svensk-finskt vargprojekt strävar efter att särskilja finska vargar från ryska. Samarbetet är en del av en bredare dna-kartläggning för att få ännu bättre koll på de nordiska vargpopulationer och hur de ska hanteras.

Naturvårdsverket i Sverige samarbetar med Naturresursinstitutet Luke för att bättre kunna identifiera vargar som vandrar in i Sverige österifrån. Nyckelfrågan ur svensk synvinkel är om vargen kommit l...