Svenska läkare visar att covid-19 kan orsaka hjärnskador

En svensk studie visar att covid-19 kan orsaka hjärnskador. Bild: Mostphotos

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har läkare upptäckt att covid-19 med svåra symtom ibland också får patienters hjärna att fungera sämre än normalt.

Vid Sahlgrenska akademin har blodprover från 47 patienter med covid-19 analyserats så att man sökt efter två olika biomarkörer för hjärnskada. Resultaten har sedan jämförts med prover från en kontrollgrupp med friska patienter. De smittade personerna har haft olika svåra symtom och blodproverna har tagits under vårdprocessens gång.

– Vi ser nu att förhållandevis sjuka patienter faktiskt har skador på hjärnan, men vi kan inte säga exakt var. Det här är en fråga man borde göra en långtidsuppföljning på, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin och överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Gisslén säger att man borde komma åt att göra magnetundersökningar av patienterna för att få tydligare information om hur hjärnan verkligen drabbas. Biomarkörerna har spårats i blodprover också hos patienter med måttligt svår sjukdomsbild – personer som varit inlagda på sjukhus, men inte varit i respiratorvård.

Den ena av de två markörerna ökade mer över tid än vad man sett i tidigare studier med intensivvårdspatienter. Enligt Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, talar det här för att covid-19 faktiskt kan ge en hjärnskada. Det är Zetterbergs forskarlag vid Sahlgrenska akademin som gjort mätningarna.

Även om patienterna med misstänkt hjärnskada på grund av covid-19 är få och man inte vet om det är själva viruset eller immunförsvaret som orsakar problemet säger forskarna vid Sahlgrenska att markörerna kanske kunde användas för att upptäcka risken för hjärnskada så tidigt som möjligt. Genom att hålla ögonen på markörerna kunde man sätta in extra vårdinsatser för de utsatta patienterna.

Den svenska studien Neurochemical evidence of astrocytic and neuronal injury commonly found in COVID-19 publicerades i tidskriften Neurology den 16 juni 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning