Svenska kvinnor flygs till Finland för att föda – fyra prematurer från Uppsala till Åbo

Bild: Mostphotos

Fyra prematurer har vårdats i Åbo i sommar när platserna i Uppsala i Sverige inte har räckt till.

Det väckte en hel del uppmärksamhet i Sverige när det blev klart att Akademiska sjukhuset i Uppsala hyrt två vårdplatser på Åbo universitetscentralsjukhus neonatala avdelning i sommar, och att kvinnor kan flygas ända till Finland för att föda.

Fyra prematurer från Sverige har skötts på avdelningen när två veckor återstår av avtalet, berättar Liisa Lehtonen, avdelningsöverläkare på Åbo universitetscentralsjukhus.

– Det är det antal vi förväntade oss.

Fem sjuksköterskor och en barnmorska har anställts för ändamålet – för till skillnad från Sverige är det inte i Finland svårt att få vikarier. Däremot skulle Lehtonen vilja se fler fasta anställningar.

Enligt henne har verksamheten gått bra och hon menar att vården till största delen har getts på svenska.

– Ingen vill utomlands för att föda en prematur, så när den informationen ges till föräldrarna är det en chock. Men alla som har varit här har ändå varit nöjda med vården.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning