Svenska kulturfonden viger 380 000 euro för kulturkritik

Ylva Perera är ordförande för Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker som får 380 000 euro för att stärka kritiken av litteratur, teater, musik, film, konst etcetera i Svenskfinland Bild: Adrian Perera/SPT

Den finlandssvenska kulturkritiken har under flera år varit satt under press. Det är anledningen till att Svenska kulturfonden nu satsar 380 000 euro på att stärka kritiken på svenska i Finland.

Kulturfondens treåriga bidrag går till Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF). Föreningen har initierat satsningen och ska också driva projektet, vars syfte är att stärka kritiken i Svenskfinland och dryga ut mediernas arvoden till frilanskritiker.

– Målsättningen med vårt bidrag är att höja kvaliteten på den svenskspråkiga konstkritiken och anseendet för den. Vi har lyckats om mediehusen om tre år prioriterar konstkritik och om kritikernas arvoden då har nått upp till en rimlig nivå, säger Kulturfondens ombudsman Anna Wilhelmson i ett pressmeddelande.

Med hjälp av Kulturfondens bidrag ska frilanskritikernas arvoden fördubblas under den treåriga projekttiden. IFFF har i samarbete med Kulturfonden utarbetat en arvodesmodell som ska stödja kritikerna av litteratur, teater, musik, film, konst etcetera.

Frilanskritiker som vill ta del av projektet ska ansöka om att få delta i det. Till de antagna kritikerna betalar Kritikbyrån sedan textarvoden som matchar dem som uppdragsgivaren (tidningen) betalar. Kritikbyråns kompletterande arvode betalas endast för texter som publiceras. Kritikbyrån förutsätter dessutom att tidningarna inte sänker kritikernas arvoden under projekttiden, skriver Kulturfonden.

– Vi är jätteglada över att fonden beslutat sig för att göra den här satsningen och ser fram emot att sätta i gång på allvar. Hösten kommer att ägnas åt rekrytering av ett kritikombud och att etablera strukturerna för projektet, och sedan från och med januari tänker vi att arvodesfördubblingen ska rulla, säger Ylva Perera, ordförande för IFFF.

Hon uppmuntrar intresserade kritiker att ta kontakt per e-post: ifffkontakt@gmail.com.

– Jag hoppas att det här projektet ska medföra en ökning i både bredd och djup när det gäller konstkritik på svenska i Finland. Jag hoppas vi ska få en brokigare kritikerkår med många nya röster, och att de kritiker som redan finns ska känna sig stärkta och sedda i sitt värv.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning