Svenska kulturfonden satsar 150 000 euro på ny ungdomskör

Sveriges ungdomskör med 32 ungdomar i åldern 16 till 25 år står som förebild för Finlands ungdomskör som är i görningen. Bild: Ida Blychert

Den nya nationella ungdomskören har hittills enbart beviljats finansiering från finlandssvenskt håll.

Svenska kulturfonden skjuter till 150 000 euro i starten av en ny nationell ungdomskör. Kulturfonden står därmed som nästan ensam finansiär för den nya kören. Verksamheten är tänkt att bedrivas på båd...