Svenska kulturfonden ökade utdelningen med 1,5 miljoner euro

Konstnären Corinna Helenelund, kompositören Cecilia Damström och författaren Karin Erlandsson hör till dem som får fleråriga arbetsstipendier av Svenska kulturfonden. Bild: Montage HBL

77 arbetsstipendier till konstnärer och bidrag för långsiktigt tänkande och otippade samarbeten. Den här veckan delar Svenska kulturfonden ut 23 miljoner euro till kultur, bildning och allmännyttig finlandssvensk verksamhet.

Utifrån ansökningarna som lämnades in i november 2019 har Svenska kulturfonden nu beviljat 23 miljoner euro i olika former av bidrag och stipendier för konst, kultur, utbildning, vetenskap och allmännyttig verksamhet. Av knappt 3 400 ansökningar har drygt hälften fått ett positivt besked tidigare under veckan, uppger Kulturfonden i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2019 ökade utdelningen med 1,5 miljoner euro.

77 arbetsstipendier

I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 77 arbetsstipendier till konstnärer inom olika fält.

Treåriga arbetsstipendier får kompositören Cecilia Damström och konstnären Corinna Helenelund. Tvååriga arbetsstipendier tillfaller författaren Karin Erlandsson, konstnärerna Henrika Lax, Marcus Lerviks och Sara Bjarland samt teaterregissören Milja Sarkola, som dock beviljas stipendium för litterär verksamhet (Hon har i år debuterat som romanförfattare).

Dessutom delas ett treårigt arbetsstipendium av bildkonstnärerna Meri Linna och Saija Kassinen i Villa Snäcksund i Ekenäs.

Hela 68 personer får ettåriga arbetsstipendier.

Flest arbetsstipendier delas ut inom kategorin visuell konst, 35 stycken. Här inkluderas även tre filmare. Musiker får 21 arbetsstipendier och teaterarbetare åtta. För litterär verksamhet beviljas 12 stipendier. Också en dansare får arbetsstipendium.

De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro och de ettåriga 24 000 euro. Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro.

Jättebidrag

Bland de största enskilda bidragsmottagarna återfinns flera av de institutioner som alltid brukar få verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden, däribland tankesmedjan Magma (330 000 euro), tankesmedjan Agenda (310 000 euro) och Svenska Bildningsförbundet (400 000 euro).

En nykomling på topplistan är Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) som får 330 000 euro för en treårsperiod, ett bidrag som dock offentliggjorts tidigare. Föreningens syfte är att stödja den svenska kulturkritiken i Finland, bland annat genom att kanalisera arvodesstöd till kritiker som publiceras i finlandssvenska tidningar och tidskrifter, däribland HBL.

Det överlägset största enskilda bidraget – 825 000 euro – går till nätverket Svenska nu, ett projekt som administreras av kulturcentret Hanaholmen, med syfte att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Också detta bidrag är emellertid treårigt.

– Det är oerhört viktiga pengar som möjliggör ett långsiktigt arbete, säger projektchefen Mikael Hiltunen.

I pressmeddelandet om de beviljade bidragen konstaterar Kulturfonden att en del mottagare kommer att få svårt att förverkliga sina projekt på grund av den pågående coronaepidemin. Hit hör också Svenska nu.

– Ja, såtillvida att vi inte kan genomföra våra turnéer i skolorna, vår huvudverksamhet för att stödja svenskundervisningen och ge eleverna kulturupplevelser. Men vi försöker utveckla material som kan lämpa sig i distansundervisningen – och planerar hösten för fullt.

Stort bidrag till Rusk

Kulturfonden har på senare år kommunicerat en allt större beredskap att stödja aktörer som satsar på gedigen och långsiktig verksamhet. En kulturaktör som i år uppenbarligen ansetts fylla kvalitetskraven är Jakobstads sinfonietta som får ett treårigt verksamhetsbidrag på 120 000 euro för kammarmusikfestivalen Rusk.

– Det är jätteviktigt för oss, vi får bättre arbetsro och kan planera mer långsiktigt, säger festivalens ansvariga producent Anna Madsen som hoppas att coronasituationen ska se bättre ut på senhösten då Rusk går av stapeln.

Otippade samarbeten

Av hela summan på knappt 23 miljoner går i år ungefär 49 procent till konst och kultur. Utbildningen får 19 procent av kakan, medan forskning och vetenskap lägger beslag på 15 procent. Förbund, föreningar och medborgaraktiviteter får 17 procent av utdelningen.

I dag är en allt större andel av ansökningarna tvärvetenskapliga eller genreöverskridande.

"Vi är glada över otippade samarbeten och nya konstformer – just det efterlyste vi inför november – men det ställer också stora krav på behandlingen av ansökningarna," säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning