Svenska kulturfonden delar ut nio priser

Susanne Gottberg. Bild: HBL arkiv

Bildkonstnären Susanne Gottberg får Svenska kulturfondens stora kulturpris år 2018. Bland de premierade syns även Mariehamns stads förra stadsarkitekt Folke Wickström som avled strax efter att han fått budet om priset.

De nio pristagarna uppmärksammas i samband med Svenska kulturfondens vårfester i Helsingfors, Åbo och Vasa på tisdag, onsdag respektive torsdag denna vecka.

Det stora kulturpriset om 30 000 euro tillfaller i år bildkonstnären Susanne Gottberg och delas ut på tisdagen. Hon har, enligt Kulturfonden, haft en imponerande karriär och "gått från att, i form av miljöer i näromgivningen, skildra det existentiella till att spegla världen i alldagliga objekt. Det vanliga dricksglaset blir med Gottbergs pensel en metaforisk bägare som fylls av åskådarens blick och tolkning i en dialog mellan det visuella och det uttalade. I sina verk fångar hon ögonblick och låter objekten vara subjekt."

Bland de så kallade regionala priserna märks i år kanske särskilt arkitekten Folke Wickström som avled den 26 mars i år, en kort tid efter att han fått budet om att han tilldelats Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro för sitt långvariga och synliga engagemang för att bevara äldre kulturmiljöer och arkitektur. "Utan Folke Wickström skulle Mariehamn se annorlunda ut idag", heter det i motiveringen. Prissumman kommer nu att inbetalas till hans egen minnesfond för belysande och bevarande av Mariehamns byggnadskultur.

Övriga pristagare som premieras med 15 000 euro är:

* Teater Taimine, som "med nyskriven finlandssvensk dramatik, ett direkt tilltal och lyhördhet för barns och ungas verklighet" står "på de ungas sida i en komplicerad värld"

* Konstverkstaden Malakta, som i de "årliga kreativa labben inom dansfilm, ljud och foto" ger "deltagarna impulser från hela världen".

* Tryckeriteatern, som "med mellan 50 och 70 föreställningar – egna produktioner och inhemska och utländska gästspel – berikar Tryckeriteatern kulturlivet i Västra Nyland."

* Karin Ihalainen, som i egenskap av rektor vid Svenska skolan i Lahtis bland annat "var den drivande kraften då det svenskspråkiga dagiset startade i Lahtis år 2003".

* Erik Pöysti, som i egenskap av regissör och verksamhetsledare "präglat kulturlivet och scenkonsten i Nyland" och varit en drivande kraft bakom bland annat Hangö teaterträff, Pilsnerpojkarna och Tryckeriteatern i Karis.

* Susanne Skata, som i egenskap av medieproducent "dokumenterat och lyft fram otaliga personligheter, berättelser och fenomen inom det finlandssvenska kulturlivet".

Det Torvaldska priset på 3 000 euro tillföll underhållaren Anders Helenius som "framgångsrikt kombinerar samhällsanalys och humor" i sina shower.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning