Svenska kulturfonden delar ut 18,5 miljoner

Två år. Konstnären Ville Andersson fick, i likhet med åtta andra konstutövare, ett tvåårigt arbetsstipendium av Kulturfonden. Bild: Kristoffer Åberg

67 konstnärer fick ett- eller tvååriga arbetsstipendier – av dem sysslar 24 med visuell konst, 18 med litteratur och 15 med musik.

Under 2017 delar Svenska kulturfonden ut sammanlagt 33 miljoner euro av Svenska litteratursällskapets medel, och då 18,5 miljoner nu åker i väg till konstnärlig, vetenskaplig eller samhällelig verksamhet är det med andra ord frågan om fondens största årliga bidragseruption.

Totalt tog Svenska kulturfonden emot 3 734 ansökningar i den så kallade novemberomgången. Av dessa har 49 procent eller 1 813 stycken beviljats. Av de 18,5 miljonerna går 51 procent till konst och kultur, 14 procent till utbildning, 12 procent till forskning och vetenskap samt 23 procent till allmän finlandssvensk verksamhet. Det framgår av fondens pressmeddelande,

I år beviljar Kulturfonden 58 ettåriga och nio tvååriga arbetsstipendier till konstnärer inom olika områden. De tvååriga arbetsstipendierna om 48 000 euro tillföll Ville Andersson (visuell konst), Maria Antas (litterär verksamhet), Ann-Helen Attianese (litterär verksamhet), Linda Bondestam (visuell konst), Agneta Enckell (litterär verksamhet), Natasha-Maria Lommi (dans), Camilla Moberg (visuell konst), Kari Turunen (körverksamhet) och Robert Åsbacka (litterär verksamhet).

Bland arbetsstipendierna tillföll 24 stycken konstnärer som sysslar med visuell konst, 18 författare, 15 musiker, 8 teaterarbetare och 2 dansare.

– Arbetsstipendierna möjliggör för konstnärer att arbeta med eget konstnärligt arbete. Vi har förstått i synnerhet på de författare som vi har talat med att det är väldigt viktigt för dem att ha tillräckligt mycket tid för sig när de börjar med nya bokprojekt, säger Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson till FNB.

Han aviserar också att de treåriga strategiska specialprogram som fonden hållit sin hand över, kommer att följas upp av något nytt program nästa år.

Tankesmedjor får mycket

Förutom enskilda konstnärer är det också många organisationer som regelbundet ansöker om verksamhetsbidrag från Kulturfonden. Bland de understödda samfunden hör tankesmedjan Magma, liksom tidigare år, till de stora bidragstagarna med 360 000 euro i påslag. Tankesmedjan Agenda får 210 000 euro, kanaliserat via Svenska bildningsförbundet som därutöver får 400 000 euro i ordinarie verksamhetsbidrag – och därmed också det största enskilda understödet.

Totalt får 474 samfund bidrag. Här återfinns bland annat paraplyorganisationer som Finlands svenska sång- och musikförbund (200 000 euro), enskilda grupper som teaterföreningen Blaue Frau (60 000 euro) och udda fåglar som Martti Ahtisaaris skapelse Crisis Management Initiative som får 35 000 euro för att "förevisa den finlandssvenska minoritetsmodellen som fredsverktyg".

De regionala fonderna inom Svenska kulturfonden står sammanlagt för knappt 21 procent av utdelningen. Samtliga bidrag offentliggörs på tisdag på Kulturfondens webbplats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning