Svenska filosofin räddad, för stunden

Thomas Wallgren. Bild: Karl Vilhjálmsson

Helsingfors universitet fortsätter att erbjuda utbildning i filosofi också på svenska, åtminstone ett tag framöver. – Det är en stor glädje för oss, säger docent Thomas Wallgren.

Förra hösten kom chockbeskedet: den svenska undervisningen i filosofi vid Helsingfors universitet var akut hotad, och hotet kom inifrån. En arbetsgrupp ledd av humanistiska fakultetens dekanus Arto Mustajoki ansåg att den svenska filosofin vid HU är en så liten enhet att den kunde slås ihop med och flyttas till Åbo Akademi.

En intern tvist blossade upp, och enligt uppgift ska fakultetsrådet ha jobbat hårt mot dekanus förslag samtidigt som svenska verksamhetsnämnden lobbade för förståelse hos rektorn. Allt detta skedde under ett omvälvande år, präglat av massuppsägningar och en större omläggning av Helsingfors universitets organisation.

Nyligen beslutade fakultetsrådet ändå att inte strypa intagningen av nya studerande. HU kommer att anta sex nya studerande i filosofi på svenska nästa år, vilket är en färre än i år, men ändå:

– Jätteskönt och befriande, en stor lättnad, säger Thomas Wallgren, docent och universitetslektor i filosofi vid HU.

Wallgren säger att beslutet togs efter en maktkamp inom fakultetsrådet där dekanus blev ensam om sitt förslag. Att Arto Mustajoki fyller 68 i december och därmed måste gå i pension tolkar Wallgren som att en stark och inflytelserik förespråkare av nedläggningen försvinner. Det bör ge den undervisande personalen och studenterna arbetsro.

– Att vi nu kan se framåt och jobba vidare betyder oerhört mycket också för stämningen, säger Wallgren.

Han beklagar att studenterna i nuvarande universitetsstruktur inte har mycket inflytande eller insyn i de processer som berör dem och deras framtid medan fakultetens högsta chef, dekanus, har fått mer att säga till om.

"Förvirrat och hotfullt"

Niklas Krogerus, som ska avlägga sin examen det här läsåret, säger att det för honom aldrig stod helt klart vad hotet egentligen handlade om – en flytt till Åbo, en nedtrappning eller en nedläggning. Han försökte följa frågan men han förstod inte mycket av diskussionen.

– Det lät som att ingen öppet erkände att det handlade om en nedläggning, allt vävdes in i luddiga ordalag så att jag inte begrep vad de talade om. Det skapade en förvirrad och hotfull stämning, säger han.

Om rådet hade beslutat att slopa intagningen vartannat år skulle det enligt Krogerus ha varit ett stort steg mot en nedläggning av hela ämnet. Han upplever att det akuta hotet är undanröjt, men att frågan inte är slutbehandlad.

Exakt hur den svenska filosofin vid HU ska tryggas på sikt är oklart. Fakultetsrådet beslutade nämligen också att låta utreda möjligheten att införa en tvåspråkig examen i framtiden och utreda "den svenska undervisningens ställning och omfattning".

Emil Kvikant, andra årets studerande, har uppfattat diskussionen som att de krafter som vill lägga ned den svenska filosofin använde regeringens sparkrav på universitetet som ett svepskäl för sin egen agenda. Men någon insyn att tala om har han inte haft. Han gjorde värnplikten medan diskussionen på fakulteten gick som hetast, och den enda information han fick kom från Thomas Wallgren.

– Efter mitt första studieår blev jag osäker på mina egna studier, om jag skulle bli tvungen att gå över till finska sidan. Det är jätteskönt att höra att det fortsätter, säger Kvikant.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03