Svenska eller finska?

Bild: Mostphotos

När jag känner mig avspänd talar jag mycket bättre svenska. Och om jag inte kan uttrycka mig på svenska, använder jag finska.

I HBL (11.1) ingår en artikel om hur finlandssvenskarna har ansvar att använda sitt språk så ofta som möjligt. Jag, som är helt finskspråkig, har lärt mig att tala svenska tack vare medlemmar och arbetstagare i Matteus församling i Helsingfors.

Jag ville förbättra min svenska och prenumererade först på HBL. Sedan började jag delta i gudstjänster och efter ganska lång tid vågade jag för första gången delta i kyrkkaffet. Och det blev verkligen en vändpunkt: jag blev så bra bemött och människor var så sporrande att småningom vågade jag komma oftare och tala mera. Nu deltar jag ganska regelbundet i bönegruppen till exempel.

Man kan lära sig tala bara om man kan öva på det. Kanske det känns artigt eller välmenande att säga att man kan diskutera på finska när en annan inte talar flytande svenska. Tyvärr, för mig känns det som att jag aldrig lär mig tala flytande. Om någon inte kan förstå vad en annan säger kan man till exempel fråga: menar du att …? Det är ofta precis vad jag ville säga, men inte kunde formulera tydligt! Att ge tid är också viktigt, åtminstone för mig. När jag känner mig avspänd talar jag mycket bättre svenska. Och om jag inte kan uttrycka mig på svenska, använder jag finska. Paradoxalt nog kan det vara exkluderande att tala finska. Jag kan nu delta i evenemang i Matteus församling tack vare att jag lärde mig mera svenska där.

I HBL-artikeln hänvisar man också till tröskeln att börja på svenska i en finsk miljö, och de finskspråkigas kritik om nyttan att lära sig svenska. Man kan börja med frågan "svenska eller finska?" som en bekant brukar göra. I skolan borde man lyssna mycket mera på rikssvenska, tycker jag. Åtminstone på 1980- och 1990-talen var det finlandssvenska som gällde. Men om man blir van vid talad rikssvenska skulle det hjälpa i Sverige, kanske också i Norge.

Så ja, tack, jag talar gärna svenska med dig.

Matleena Järviö Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning