Svenska elever i Kottby i exil medan ny skola byggs

Skolan i Kottby är från 1957 och ritad av Claus Tandefelt, en av de centrala modernistiska efterkrigstida arkitekterna. Men nu är huset för litet. Det finns fler elever än byggnaden har plats med. Bild: Seppo Laakso/Helsingfors stad

Kottby får en splitterny svensk skola för 22,5 miljoner euro. Men medan den nya byggs måste eleverna flytta ut ur den nuvarande byggnaden.

Om allt går enligt planerna öppnar en helt ny skola för svenskspråkiga barn i Kottby i februari 2024. Den kommer att byggas invid den nuvarande skolan på Pohjolagatan 45.

Det klubbade Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning igenom på tisdagen. Men eftersom det är fråga om en stor investering, 22,5 miljoner euro väntas bygget kosta, behöver det ännu godkännas i högre instanser av lokalpolitikerna.

Det blir en stor skola med 550 barn och ungdomar. Dit kommer eleverna i årskurs 1-6 från den gamla skolbyggnaden och från tilläggslokalen på Parisgränden i Arabiastranden. Dessutom placeras elever från Åshöjdens skolas tilläggslokal på Sturegatan i den nya byggnaden. De går i klasserna 1-9.

Till det yngre gardet i skolbyggnaden kommer förskoleeleverna från daghemmen Fenix och Sesam på Kottbyvägen respektive Parisgränden att höra.

Eleverna i den nuvarande skolbyggnaden på Pohjolagatan tvingas ut medan bygget pågår. Det beror på att huset ligger så nära bygget. Mellan maj 2022 fram till åtminstone februari 2024 flyttar eleverna in i en ersättande byggnad, men än vet man inte var den kommer att ligga.

Den nya skolan kommer att ge plats åt 100 nya elever, det är ungefär lika stort som man väntar att behovet för elevplatser kommer att vara i det norra svenskspråkiga upptagningsområdet fram till 2030.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning