Svenska dagvårdschefen fick sparken – efterträdaren klar först i höst

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Den svenska dagvårdschefen i Helsingfors har sagts upp. Beslutet fattades av Nämnden för fostran och utbildning. Juridisk expertis har avrått den uppsagda chefen att kommentera fallet i det här skedet.

Den svenska dagvårdschefen i Helsingfors har fått sparken. Orsakerna till uppsägningen är många. Personen har brutit mot stadens upphandlingsregler och köpt tjänster i strid med direktiven och överskridit sina befogenheter vid anställningen av en barnträdgårdslärare. Uppsägningsbeslutet i nämnden föregicks av att personen fick anmärkningar och varningar, bland annat en muntlig anmärkning för att inte ha dokumenterat utvecklingssamtal.

Innan dagvårdschefen sades upp erbjöds hon andra arbetsuppgifter. Först lät personen förstå att hon ville ta emot det nya jobbet, men ändrade sig och tackade nej till arbetserbjudandet.

Utbildningsdirektör Niclas Grönholm som beredde uppsägningen är fåordig om fallet.

Hur kunde det gå på det här sättet?

– Det handlar om flera små transaktioner till samma leverantörer. Därför uppdagades betalningarna inte genast, säger Grönholm om de regelvidriga upphandlingarna till två olika tjänsteproducenter, drygt 34 000 euro och drygt 42 000 euro.

Transaktionerna är en orsak till beslutet men det finns också andra skäl i beredningstexten som Grönholm säger att han inte kan gå in på i detalj.

Hur reagerade du när händelserna stod klara för dig?

– Som tjänsteinnehavare reagerade jag enligt det ansvar jag har: Jag lyfte upp frågorna och behandlade dem i enlighet med de processer vi har.

Sedan ett par veckor tillbaka leds den svenska dagvårdssektorn i Helsingfors av en vikarierande dagvårdschef, Mia Ahlskog. Efter att uppsägningsbeslutet nu är taget inleds rekryteringen av efterträdaren. Dock kommer det att dröja till hösten innan en ordinarie efterträdare är utsedd, bedömer Grönholm och säger att varken föräldrar eller dagisbarn kommer att kunna märka att det saknas en ordinarie dagvårdschef.

Den uppsagda dagvårdschefen meddelar till HBL att juridisk expertis har avrått henne från att kommentera fallet i det här skedet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03