Svenska dagen firas i en vecka

Så här såg det ut när humorgruppen KAJ smakade på Svenska dagen-bakelser i HBL:s studio år 2015. Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Svenska veckan är årets största kulturevenemang på svenska i Finland och firas med över 200 evenemang på 15 orter i Finland. Veckan inleds med svenska dagen på måndagen den 6 november, men vissa orter tjuvstartar dagen innan.

Folktinget står värd för huvudfesten, som i år går av stapeln på Svenska Teatern i Helsingfors. Samma dag ordnas också en fest i Åbo på Konserthuset och i Jakobstad i Schaumansalen i Folktingets regi. Förutom 15 orter samarbetar Svenska veckan också med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Yrkeshögskolan Haaga-Helia. Svenska dagen hyllar rätten att tala svenska i Finland och är en nationell fest- och flaggdag i Finland.

Har firats i 109 år

Svenska dagen firades för första gången 1908 med högtidliga tillställningar med musik och tal i alla svenskbygder. Det var Svenska folkpartiet som instiftade dagen för att bevara det svenska kulturarvet och ena finlandssvenskarna. I Helsingfors ordnades tre slutsålda huvudfester: i universitetets solennitetssal, i societetshuset och på Svenska teatern. Kvällen kulminerade med ett fackeltåg till Senatstorget där kring 10 000 personer samlades.

Försäljningen av svenska dagen-märken började följande år till förmån för Svenska kulturfonden. 1943 tog Svenska Finlands folkting över festarrangemangen och märkesförsäljningen, som pågick till början av 2000-talet. Nu för tiden delas märkena ut gratis, men det betyder inte att svenska dagen skulle ha tappat sin betydelse. Det ordnas evenemang, fester och sjungs Modersmålets sång runtom i Svenskfinland.

Fester på femton orter

Förutom huvudfesten finns det ett stort utbud av evenemang under svenska veckan iHelsingfors. Sagostunder, konserter, humorshow, kaffeträffar, teaterföreställningar, kabaré och vernissage finns på agendan.

I Esbofinns det varje dag flera aktiviteter allt välja mellan såsom pianomusik, konserter, allsång, föreläsningar, sagostunder, fester, teater och under helgen ordnas församlingsdagar i Hagalund kyrka.

Vandafirar med utställning, föreläsningar, högläsning, barnträff och farsdagskonsert med Arne Alligator och Den Klingande grodan. Dessutom ordnas svenska dagen-fest på Helsinge skola.

Musikinstitutet Kungsvägen sätter upp en barnopera i Grankulla 10-11.11. Dumma kungen är en saga om att våga möta det som är nytt och okänt. Operan är nyskriven av författaren Monica Vikström-Jokela och kompositören Cecilia Damström och framförs av operastudion, barnkörerna och instrumentalister vid MIK.

Luckan koordinerar svenska veckan i Kyrkslättoch bjuder på program för både finsk- och svenskspråkiga. Målet är att bryta språkmurarna.

I Raseborginleds firandet på söndag med gratis film och kaffe på Bio Forum i Ekenäs. På svenska dagen får skolklasser se pjäsen Salias Saga med Teater Nära och på kvällen ordnar SFP en fest på Bygdegården i Tenala. Benny Törnroos sjunger på onsdag för en grupp seniorer och dagisbarn och på torsdag får gymnasierna ta del av Teater Stjärnfall med ImproNU. Firandet avslutas med Kalaslördag i Ekenäs bibliotek med illustratörerna Linda Bondestam, Maija Hurme och norska Åshild Kanstad Johnsen, och Mia Österlunds föreläsning om genus i bilderboken. Till svenska veckan hör också Bokkalaset i Ekenäs 9-13.11 och filmfestivalen på Bio Pallas i Karis.

Svenska veckan i Åboordnas av den lokala arbetsgruppen för projektet "Svenska på stan", vars mål är att svenskan skall synas och höras mera i det tvåspråkiga Åbo. Språkbadsjippot i köpcentret Hansa är redan en mångårig tradition och det nyaste större projektet är språkbadskaffeservetterna som lockar till språkbadskaffe på arbetsplatser, i skolor, på sjukhus och restauranger.

På Kimitoönfiras svenska veckan med program för gammal som ung. Kulturhuset Villa Lande är en central plats för evenemang under veckan. Aktiviteter ordnas även runtom på Kimitoön.

I Tammerforsordnas svenska dagen-fest, teater, konserter, författarbesök med Johanna Holmström och allsång med Benny Törnroos.

I Sydösterbottenfiras svenska dagen med teaterföreställningar, föreläsningar, fest och sagostund i Kristinestad, Kaskö och Närpes.

TillKarlebyssvenska dagen-program hör Mikael Sjövalls föreläsning om den svenska minoriteten i Estland, skyltarnas värld med Kjell Herberts, teaterföreställningar och hela nejdens svenska dagen-fest.

I Lovisakan man gå på bokbio, svenska dagen-fest, vernissage och teaterföreställningar.

Bland annat iUleåborgkan man se Teater Taimines pjäs Pussas på riktigt, månadens nordiska film och delta i en svenska dagen-fest i Weckmanska huset.

Lahtissvenska vecka riktar sig främst till familjer och barn. I programbladet finns bland annat språkbad i simhallen, turnémonolog och barnteater.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39