Svenska block i rörelse

Någonting håller på att hända inom svensk politik. De tidigare statiska blocken rör på sig och luckras upp inifrån.

Moderaternas ledare Anna Kinberg-Batra detonerade i slutet av förra veckan en politisk bomb. Vid en presskonferens i Stockholm meddelade hon att hennes parti vill att den borgerliga alliansen lägger fram en gemensam budget för att fälla Stefan Löfvens (S) regering. Som om det här inte var nog öppnade moderatledaren också för ett begränsat samarbete med Sverigedemokraterna.

Genast efter senaste riksdagsval, 2014, lade alliansen fram en gemensam budget och då SD överraskande stödde den föll regeringens förslag. Det skapade en regeringskris och Löfven hotade redan med nyval innan regeringen och de fyra allianspartierna enades om den så kallade Decemberöverenskommelsen. Den innebar att den största partikonstellationen i riksdagen skulle få igenom sin budget.

Det här stred emot normal demokrati och överenskommelsen föll ett år senare. Minoritetsregeringen har i alla fall kunnat regera i lugn och ro och fått igenom sina budgetar eftersom allianspartierna inte lagt fram en gemensam budget.

Pressen mot Kinberg-Batra har växt inom det egna partiet på grund av dalande opinionssiffror och uddlös opposition. Hon såg sig tvungen att göra något och meddelade i torsdags att det är dags att driva normal oppositionspolitik och på allvar utmana regeringen.

Det väckte uppståndelse inom alliansen då meddelandet kom överraskande och gick stick i stäv med hennes tidigare utfästelser. Centern och Liberalerna sade ett bestämt nej till en gemensam budget eftersom man inte ville rubba Sverige "vid en tid då omvärlden är så orolig". Kristdemokraterna stödde däremot moderatledarens initiativ.

Kinberg-Batras invit till SD var ändå den bit som var svårast att svälja för allianskollegerna och som överraskade de övriga partierna stort. Den här manövern kan få långtgående följder.

En stor del av svårigheterna i svensk politik de senaste åren beror på att det finns en ny relativt stor politisk aktör – Sverigedemokraterna. Det populistiska och invandrarfientliga partiet med högerextrema och till och med nazistiska rötter har hittills placerats ute i kylan av alla andra partier. Inget annat parti har velat ha något att göra med SD.

Men nu säger alltså Moderaternas partiordförande att man kan tänka sig samarbete med SD i riksdagen – dock inte i en framtida regering. Hon har fått hård kritik, men så länge populistiska rörelser inte behöver ta ansvar och träda upp till bevis finns det en risk för att de fortsätter växa. SD:s senaste opinionsnotering är 16 procent.

Kinberg-Batras utspel har försatt den borgerliga alliansen i en kris. Sprickor har uppstått som kan vara svåra att lappa ihop. Framför allt beredskapen att förhandla med SD gör ett framtida samarbete mellan å ena sidan de konservativare partierna, Moderaterna och KD och å andra sidan de liberalare, Centern och Liberalerna svårt.

Det här öppnar i sin tur möjligheterna för blocköverskridande lösningar, vilket tidigare inte har låtit sig göras i Sverige. Socialdemokraterna skulle antagligen gärna se ett samarbete mot mitten med speciellt Centern, som går framåt i opinionsmätningarna och nu är populärare än någonsin på 25 år.

Om Sverige biter sig fast vid de gamla blocken kommer Sverigedemokraterna att fortsätta ställa till det och försvåra åtminstone majoritetslösningar då nästa regering ska bildas och därefter regera.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03