Svenska bilköer stressar mindre

Att finländare lätt blir onödigt upphetsade i trafiken är inte bara en löst formulerad teori, det är ofta dokumenterat och dessutom nyligen undersökt.

Easy Park, företaget som producerar mobila parkeringstjänster i hela Norden, har undersökt om det finns mätbara skillnader i trafikkulturen i de olika länderna. Det fanns det. De största olikheterna märktes i attityderna till stress i bilköer och i bilisters förhållande till cyklister och fotgängare. I Finland, Sverige, Norge och Danmark svarade totalt 4 000 bilister på samma frågor under samma tidsperiod, lika många i varje land.

Svenskar tar det generellt lugnare när de sitter i rusningstrafik och bilköer. Bara var fjärde bilist blir enligt egen uppgift irriterad. Finländarna är överlägset mest koleriska när de fastnar i köer. 43 procent bekände att de blir stressade och irriterade när trafiken inte löper som planerat. Danskar och norrmän ligger lägre ner på skalan med 39 respektive 38 procent.

Nu vet vi förstås ännu inte vad irritationen respektive lugnet bottnar i. Det kan lika gärna vara ett resultat av mindre lyckade personlighetsdrag som av de omgivande trafikarrangemangen som gör trafiken antingen smidig eller krånglig. Kontentan är i alla fall att ingen gillar att krypa fram i bilköer, och att tidsförlusten är det värsta med alltihopa.

Samma undersökning visar att finländska bilister kommer bäst överens med cyklisterna, ett resultat som innerst inne kanske överraskar både finländska cyklister och bilister.

Var tredje norsk och var fjärde svensk bilist irriteras av cyklister bland bilarna på vägen. Här i Finland var det bara 15 procent av bilisterna som hade något negativt att säga om cyklister som delar på vägutrymmet.

Fotgängarna upplevs som bilistens vänner i alla de nordiska länderna. Bara en av tio bilister ser dem som ett störande element i trafiken, i Danmark ännu färre.

Undersökningar är förstås undersökningar och skiljer sig ibland från eventuella uppföljande fältstudier. Fotgängare lever alltid farligt i en biltät omgivning med otydliga trafikarrangemang och överraskande sikthinder. Jag har också på känn att den vänskapliga och förtroendefulla relation mellan cyklister och bilister som undersökningen visar på skulle få sig rätt allvarliga törnar om man dokumenterade en dag i Helsingfors innerstad. Om man blir irriterad i bilköer är det sannolikt att man blir lika irriterad av något annat som man uppfattar som störningsmoment.

Dan Kronqvist Reporter

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning