Svenska barn med finskspråkiga mammor

På daghem och i skolan förstärks barns identitet och tillhörighet. Bild: KSF Media- Arkiv / Mira Strandberg

Två olika men färska sammanställningar om svenskspråkiga barn och unga i huvudstadsregionen ger intressant och glädjande information.

I huvudstadsregionen identifierar en tredjedel (HBL 26.2) av de svenskregistrerade ungdomarna sig mest som svenskspråkiga. Det visar del två av Magmas ungdomsbarometer.I hela Svenskfinland känner sig...