Svenska banker kan få stressanmärkning

Granskas. Danske Bank finns bland de femtio storbanker som testats av europeiska bankmyndigheten. Bild: EPA/MAURITZ ANTIN

Hur många banker som får anmärkningar då Europeiska bankmyndigheten EBA publicerar resultaten av sommarens stresstester sent i kväll beror på hur stränga krav som ställts. Det är fullt möjligt att svenska banker finns bland dem som enligt EBA måste skärpa sig.

Att den tyska storbanken Deutsche Bank har stora problem, liksom att många italienska banker har bekymmer med sin lånestock är ingenting som längre är någon nyhet i den europeiska bankvärlden.

Men när Europeiska bankmyndigheten sent i kväll presenterar resultaten av sommarens stresstester för drygt 50 storbanker är det mycket möjligt att myndigheten anmärker på banker också i andra länder. Tanken är att se till att bankerna städar upp bland lån som pressar lönsamheten.

– Nu vet jag inte exakt vilka kriterier EBA använder och hur strikt myndigheten är, men till exempel i Sverige har lånemarknaden länge varit glödhet. Det är inte omöjligt att svenska banker finns bland dem myndigheten inte är nöjd med, säger direktör Matti Ahokas på Danske Bank.

"Det är inte omöjligt att svenska banker finns bland dem myndigheten inte är nöjd med" säger direktör Matti Ahokas på Danske Bank. Bild: Danske

Årets stresstest avviker från det som gjordes för ett par år sedan. Den här gången prövar myndigheten det europeiska banksystemets motståndskraft med hjälp av ett scenario som innefattar en makroekonomisk nedgång i kombination med prisfall på fastigheter. Stresstestet är inte av typen klara eller fallera, men visar ändå var bankerna står ekonomiskt.

Ingen fallerar

Det är bara drygt 50 banker som testas den här gången, mot cirka 130 för ett par år sedan. Bankerna i Grekland och Portugal omfattas över huvud taget inte av sommarens prov.

– En skillnad är också att ingen bank kan fallera helt, men visst ger testet en bild av hur bankernas verksamhet utvecklats jämfört med läget för två år sedan. Ser det sämre ut nu är det fullt möjligt att det syns också i bankernas börskurser, säger Ahokas.

Den enda finländska bank som testats är OP, men också Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Swedbank finns bland de testade. Enligt Ahokas riktas det största intresset nu mot vad EBA betraktar som en minimigräns för bankernas solvens.

Bland de nordiska banker som hittills i sommar presenterat sina resultat har alla uppvisat goda siffror för sin lönsamhet.

Vilka banker som får anmärkningar beror i hög grad på hur EBA värderar olika risker, konstaterar också chefsekonom Tiina Helenius på Handelsbanken. Hon påpekar att det finns en viss misstänksamhet mot testerna och mot om de verkligen mäter rätta saker.

Vilka banker som får anmärkningar beror i hög grad på hur EBA värderar olika risker, konstaterar chefsekonom Tiina Helenius på Handelsbanken. Bild: Handelsbanken

– Finanssektorns omgivning har förändrats väldigt mycket de senaste åren. Nollräntor eller räntor som till och med är negativa påverkar lönsamheten. Samtidigt är digitaliseringen och alla förändringar den innebär ett faktum också inom finansbranschen och allt det här innebär en alldeles ny inkomst- och utgiftsstruktur, säger Helenius.

Behöver räntorna

Räntenettot på bostads- och företagslån är viktigt för bankerna, påpekar Helenius. Och britternas beslut att lämna EU, brexit, innebär att det kan ta ett bra tag innan det kan bli aktuellt att höja grundräntan och andra räntor igen.

– Brexit och nya affärsmodeller innebär stora utmaningar för bankerna, säger hon.

Enligt de siffror finansinspektionen i Finland publicerade i början av juni var solvensen inom den finländska banksektorn stark under årets första kvartal. Bankernas lönsamhet var ändå klart sämre än under samma period ett år tidigare.

Den svenska finansinspektionen FI bedömde i en rapport som motsvarar den finländska i slutet av maj att motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande, men att det finns sårbarheter. De svenska bankerna har buffertar men finansieras via internationella marknader, vilket gör banksystemet sårbart för minskat förtroende, heter det i inspektionens rapport.

Brexit och nya affärsmodeller innebär stora utmaningar för bankerna.

De svenska hushållens skulder växer snabbt och det utgör en risk för den ekonomiska stabiliteten, eftersom hushållen kan dra ned sin konsumtion kraftigt och därmed förvärra en framtida lågkonjunktur.

Många europeiska banker har större problem. Deutsche Bank klarade till exempel inte den amerikanska centralbanken Feds stresstest tidigare i år. Internationella valutafonden IMF konstaterade också i sin rapport att Deutsche Bank är en av de storbanker som står för de största riskerna i systemet.

I samband med onsdagens resultatpresentation strävade ändå bankens vd John Cryan som tog över ledningen för banken i fjol efter att lugna ner myndigheter och marknad.

– Vårt resultat visar att vi går igenom en fortsatt strukturförändring, sade han i bankens pressmeddelande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning