Svenska Akademien vill inte följa Nobelstiftelsens krav

Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare för Svenska Akademien.Bild: TT/Janerik Henriksson

Krisen inom Svenska Akademien fortsätter. Enligt Dagens Nyheter avvisar Akademien Nobelstiftelsens krav på att byta ut medlemmarna i sin Nobelkommitté. I stället vill Akademien välja in fyra nya ledamöter till sin decimerade skara.

Efter vårens turbulens då flera ledamöter, bland dem Sara Danius, Peter Englund och Klas Östergren lämnade sina uppdrag i Svenska Akademien har läget varit skakigt. Nu framkommer, i en artikel i lördagens Dagens Nyheter, att sommaren kantats av en brevväxling mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien. Ärendet gäller Akademiens mest prestigefyllda uppdrag, att dela ut Nobelpriset i litteratur.

Nobelstiftelsen vill att Akademien förnyar sin Nobelkommitté, det organ inom Akademien som bereder ärendet. Akademien avvisar kravet och vill i stället välja in fyra nya ledamöter av vilka en skulle vara jurist och de tre övriga författare eller litteraturkännare

Nobelstiftelsen anser att förutsättningen för att Akademien ska kunna dela ut Nobelpriset är att Akademien åtnjuter kompetens, legitimitet och förtroende och att legitimiteten och förtroendet saknas. Nobelstiftelsen kräver att Akademien utser en Nobelkommitté som kan arbeta självständigt så länge förtroendet för Svenska Akademien saknas. Stiftelsen vill att den nya kommittén ska fatta beslut om Nobelpriset självständigt från den egentliga Akademien att den består av medlemmar som inte är komprometterade av det senaste årets händelser, och att utomstående sakkunniga kallas in.

Detta framkommer i ett brev från Nobelstiftelsen till Akademien. Brevet är undertecknat av Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten och styrelseordförande Carl-Henrik Heldin. Dagens Nyheter har fått ta del av brevet som skickades i juni efter Akademiens sista möte för våren.

Men Svenska Akademien slår tillbaka. Under ett extrainsatt möte den 6 augusti har Svenska Akademien diskuterat brevet men är inte beredd att gå Nobelstiftelsen till mötes. I sitt svarsbrev till Nobelstiftelsen skriver Anders Olsson, tf, ständig sekreterare att det är Svenska Akademiens uppgift att utse Nobelpristagaren i litteratur och att det skulle strida mot Nobelstiftelsens grundstadgar att utse externa experter.

Svenska Akademien är i dag decimerad och behöver nya ledamöter för att kunna vara beslutsför. Sedan tidigare är det klart att Akademien inte utser någon Nobelpristagare i litteratur i år.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00