Svenska Akademien har valt in två nya ledamöter

Svenska Akademien har valt in ytterligare två ledamöter för att fylla de stolar som står tomma.

– Ja, det blir inval. Två, säger ledamoten Per Wästberg när han lämnar Akademiens möte i Börshuset i Gamla stan.

Per Wästberg vill dock inte berätta vilka personer det rör sig om.

– Absolut inte. Kungen måste godkänna först, så det kanske blir i morgon eller på måndag, säger han.

Två nya ledamöter har sedan tidigare valts in i Svenska Akademien, men fram tills nu har stol nummer 11 och stol nummer 13 stått tomma.

Inför mötet sade Kristina Lugn till TT att hon hoppades att inval skulle ske.

– Vi ska väl göra två inval till. Peter (Englund) och Kjell (Espmark) var här för någon vecka sedan.

Efter mötet bekräftade Per Wästberg att alla, även de så kallade avhoppade ledamöterna, har deltagit i omröstningen om de nya invalen.

"Akademien vinner"

Den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson sade efter förra veckans inval till TT att man ville få en fulltalig akademi så snart som det bara är möjligt.

Någon som inte var på gott humör var inför torsdagens möte var däremot ledamoten Horace Engdahl, som hastade förbi och vägrade svara på frågor från journalister på plats. Men efter mötet talade han desto mer.

– Det här kriget har pågått för länge, säger han.

TT: Är det slut nu?

– Nästan.

TT: Vem vinner?

– Ingen. Jag tror att Akademien vinner.

Frostensons framtid

Vad gäller den andra stora frågan – Katarina Frostensons framtid i Svenska Akademien – så har Akademien inte uttalat sig officiellt än. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har en majoritet av ledamöterna tidigare ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att hon bör lämna sin stol.

Men Akademien har inte gjort något officiellt uttalande om huruvida man tänker tvinga bort Frostenson. Och efter torsdagens möte uppgav flera ledamöter att frågan om Frostensson inte hade diskuterats.

Enligt uppgifterna till DN anser majoriteten av ledamöterna att Katarina Frostenson har brutit mot paragraf 48 i Akademiens stadgar, som handlar om tystnads- och lojalitetsplikten. Anders Olsson har tidigare sagt till TT att mycket återstår när det gäller hennes ledamotskap.

Pristagare utsedd

Svenska Akademiens viktigaste uppgift, utdelandet av Nobelpriset i litteratur, har på grund av krisen skjutits upp till nästa år. Tidigare har Anders Olsson uppgett att planen är att dela ut två litteraturpris 2019.

Enligt Kristina Lugn är namnet på den ena pristagaren redan färdigt.

– Vi har en pristagare, men folk kan ju fortfarande ändra sig. Det som kommer att hända är att vi delar ut både det här årets och nästa års pris samtidigt, sade hon inför mötet.

De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman beviljas den 7 maj utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 står tomma.

Aktiva ledamöter är nu: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Jayne Svenungsson, Per Wästberg, Kristina Lugn, Horace Engdahl.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol 15, respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39