Svensk underrättelsechef: Moskva gillar EU:s splittring

Pansarfordon på svenska Utö under Baltops-övningen Bild: Stefan Holmström

Chefen för Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst säger att obemannade flygande farkoster är en säkerhetsmässig utmaning.

Han pekar också på att Rysslands intressen gynnas av splittringen inom EU.

– Vi vet att Ryssland gynnas av och gärna vill se en splittring inom EU, och också i Nato. Det gör det lättare för Ryssland att få genomslag för sin politik, säger generalmajor Gunnar Karlson till nyhetsbyrån TT under Almedalsveckan i Visby.

Han är chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) – som är något av det hemligaste som finns inom den svenska statsförvaltningen.

Must, andra svenska säkerhetsorgan, svenska Försvarsmakten och svenska regeringen har de senaste åren rapporterat om ett allt mer aggressivt militärt ryskt agerande i Östersjöregionen.

Men också i det övergripande politiska landskapet har Moskva sina intressen. I det stora hotar nu ett brittiskt utträde efter brexit-omröstningen och EU har även ett schizofrent förhållande till Ryssland. Flera länder är mer Moskva-vänliga än vad Bryssel egentligen vill.

DN: Okända drönare under övning

Karlson ser flera ryska fördelar med splittring i EU och Nato – ett är att hantera olika EU-länder ur en egen styrkeposition:

– Det Ryssland främst strävar efter i sådana lägen är att komma överens med ett land i taget snarare än att behöva föra en diskussion med en enad aktör som EU eller Nato, vilket är mycket svårare för Ryssland.

– De har möjlighet att utnyttja sitt inflytande på olika områden över olika länder om de får möjlighet att diskutera med ett land i taget, fortsätter Karlson.

Enligt Dagens Nyheter ska okända obemannade farkoster (drönare) trots flygförbud nattetid ha flugits in över Utö i Stockholms södra skärgård vid ett tillfälle i juni, när svenska, finska och amerikanska soldater övade där.

Innebär utmaningar

Gunnar Karlson bekräftar att sådana rapporter kommit in.

– Vi analyserar dem, men det är alldeles för tidigt att nu säga vad som eventuellt har hänt och vad som kan ligga bakom.

Han säger dock att drönare "innebär utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv".

– Allt mer kvalificerade flygfarkoster med allt mer kvalificerade sensorer blir tillgängliga för allt fler och de är mycket svåra att upptäcka och stoppa.

Vid finska Försvarsministeriet säger man att det skulle räknas som en luftrumskränkning om en främmande stats obemannade luftfarkost skulle flyga utan lov i finskt luftrum.

– Militära luftfarkoster eller främmande staters luftfarkoster får inte komma in på finskt territorium utan tillstånd. Territorialövervakningsmyndigheterna har befogenheter att ingripa mot territoriala kränkningar enligt övervägande från fall till fall, säger regeringssekreterare Teija Pellikainen.

Obemannade farkoster räknas som luftfarkoster precis som flygplan.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03