Svensk trippel i Hans Ruin-tävlingen

Bild: Stefan Holmström

Petter Lindblad Ehnborgs essä De små minnenas mästare och mitt hjärtas förlorade slag belönades med första pris och 4 000 euro i den sjätte upplagan av Hans Ruin-tävlingen.

Det är Svenska kulturfonden som i samarbete de finlandssvenska tidskrifterna ordnar en essätävling, uppkallad efter filosofen och författaren Hans Ruin.

I år inkom hela 244 bidrag mot 114 bidrag år 2013 då tävlingen senast ordnades. Ungefär hälften av texterna – 127 stycken – kom från Finland och 110 från Sverige. Också bidrag från Storbritannien, Danmark, Frankrike, Georgien, Italien och Norge lämnades in.

När juryn vara klar med sitt arbete – alla texter behandlades anonymt – visade det sig ändå att Sverige tagit en ren trippel.

Motiveringen

"I en strandstuga på en ö i Japanska innanhavet finns ett arkiv bestående av inspelade ljud från tiotusentals hjärtan, däribland essäförfattarens eget. Denna fängslande upplysning fungerar som portal till en personlig meditation kring den franske konstnären Christian Boltanski, vars verk ständigt återkommer till frågor om identitet, minne och förgänglighet," skriver juryn, som i sin prismotivering också lyfter hur Stockholmaren Petter Lindblad Ehnborgs med stor lyhördhet sonderar "djupt mänskliga men också motsägelsefulla och undanglidande aspekter av konstnärskapet" och konstaterar att essän är "ett ypperligt exempel på den syntes av tanke, inlevelse och stil som är ett av genrens adelsmärken".

Andra pris om 3 000 euro tillföll Jenny Ingridsdotter, från Sundsvall, för essän Eftermälet av en värld, medan tredje pris och 2 000 euro gick till Stockholmaren Maria Danielsson för Färdkost mot evigheten – en essä

Bland de fyra hedersomnämnanden som också delades ut återfanns emellertid tre finländare: Joel Backström (Helsingfors), Martin Högstrand (Åbo), Jan Nåls (Helsingfors) samt Elisabet Yanagisawa (Vaxholm, Sverige).

Publiceras i tidskrifter

Syftet med essätävlingen är att öka intresset för den litterära essän och tävlingen är öppen för alla som kan lämna in en tidigare opublicerad essä skriven på svenska. Den första tävlingen ordnades 2003, nästa utlyses 2018 och i årets juryn satt Ralf Andtbacka (ordförande), Lasse Garoff, Ann-Luise Bertell och Jenny Jarlsdotter Wikström.

De vinnande bidragen publiceras i de finlandssvenska tidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid, Nya Argus och Presens. Alla de essäer som fått pris eller hedersomnämnande publiceras i en antologi som ges ut på hösten 2016.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00