Video: Svensk toppolitiker gratulerar med Sven Duva – alla 28 verserna!

Sveriges nyvalda talman Andreas Norlén tar gärna till diktstrofer i sina offentliga resonemang. På Runebergsdagen gratulerar han Finland med nationalskaldens dikt Sven Duva, och han kan alla 28 verserna, utantill.

Andreas Norlén, 45, moderat svensk riksdagsledamot från Östergötland, gick med i högerns ungdomsförbund MUF 1988 på högstadiet i Ödeshög. Han var femton år och det var året innan muren i Berlin föll.

Den unge Andreas Norlén var i skolan mest intresserad av samhällskunskap, den svenska historien och språket. Som nybliven riksdagsledamot för tolv år sedan motionerade han om att en fullstor kopia av det gamla svenska slottet Tre Kronor, som brann 1697, skulle byggas upp på Blasieholmen i Stockholm.

– Det var ju en första- eller andraårsmotion som jag lämnade in, för att jag tyckte att det var lite roligt. En lärare i min gamla skola önskade det, säger Norlén.

Tomten är fortfarande obebyggd, men riksdagen talman är, när han träffar HBL, i dag lite förlägen om saken och säger att han inte är säker på att han driver idén längre.

I sitt intresse för historia snubblade han också som skolgrabb över ett exemplar av Johan Ludvig Runebergs Fänriks Ståls sägner, den första samlingen, som gavs ut första gången 1848.

I en hotellobby i Helsingfors, på väg till en middag med sin finländska kollega, talman Paula Risikko, levererar han den tragikomiska berättelsen om Sven Duva. Han levererar alla 28 verser. Utantill.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46