Svensk sossehöjdare önskar fler Natoförespråkare

Kenneth G Forslund Bild: Sveriges riksdag

Ordföranden för utrikesutskottet i Sveriges riksdag, Kenneth G Forslund, önskar att Natoförespråkarna inom hans eget parti socialdemokraterna skulle utgöra en klart större skara än i dag.

Svenska socialdemokratiska riksdagsledamoten Kenneth G Forslund som leder utrikesutskottet i Sveriges riksdag grämer sig över att så få av hans partikamrater i Sverige vill att landet ska gå med i Nato.

– Tyvärr är det är ytterst få socialdemokratiska medlemmar som förespråkar ett Natomedlemskap. Det händer väldigt lite och är ytterst lite intern debatt om saken.

Det säger Forslund som tillsammans med partikolleger från svenska riksdagen i dag är på besök hos partikamraterna i Finlands riksdag.

Eftersom Nato förutsätter att det finns ett utbrett stöd för medlemskapet hos de viktigaste politiska partierna och hos en majoritet av befolkningen innan nya länder antas som medlemmar, har socialdemokraterna i Sverige hittills betecknats som vågmästare för Sveriges framtida Natovägval.

Forslunds vädjan efter fler Natoälskande sossar beror dock inte på att han själv skulle vilja se Sverige som Natomeldem. Tvärtom betecknar han sig som en inbiten Natomotståndare.

– Det är grundmurat i det socialdemokratiska partiet, dess medlemmar och sympatisörer att vi inte ska gå med i Nato. Men det skulle vara bra för den interna diskussionen och stärka vår argumentation om ja-rörelsen vore starkare. Som parti skulle vi tjäna på att ha en bättre intern debatt eftersom det skulle göra oss duktiga att hantera den externa debatten, motiverar Forslund sin önskan om fler Natopositiva socialdemokrater.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning