Svensk skolstig resurs på språköar

Bild: Wilfred Hildonen

Hur många känner till ordet språkö och vet vad ordet egentligen betyder och innebär i praktiken?

En språkö är en finsk kommun där man erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik och en svenskspråkig skolstig. Utöver de traditionella språköarna i Finland har vi elva mindre så kallade språköar som även kunde kallas språkklackar.

Vi på språköarna har en hel del utmaningar som de flesta på tvåspråkiga och svenskspråkiga orter tar för givet eller inte ens känner till. Vi kämpar med att synas och höras, vi glöms lätt bort. När det diskuteras om Svenskfinland hamnar språköarna oftast utanför diskussionerna. Vi saknar någon som följer upp att speciellt våra barn och unga har samma rättigheter som barnen har på svenskspråkiga och tvåspråkiga orter.

Språköarna måste få en synligare plats i samhällsdiskussionen. Det finns en hel del oanvänd potential på språköarna, när det gäller det svenska språket och dess framtid.

Nativiteten har sjunkit drastiskt i Finland – för en kommun medför ett minskat elevunderlag och färre barn i småbarnspedagogiken utmaningar men också möjligheter. Nu är ett bra tillfälle att utveckla den svenska skolstigen på språköarna och få kommunerna att se den svenska skolstigen som en resurs och ett attraktivt alternativ också för finskspråkiga familjer.

En god lösning kunde vara att erbjuda språkbad inom småbarnspedagogiken. Det skulle öppna dörrarna för finskspråkiga familjer att ge sina barn en möjlighet att lära sig svenska och att till och med fortsätta i svensk skola.

Språköarna behöver ett synligare och starkare stöd. Det handlar ofta om bristande strukturer och ibland brist på kommunens stöd och förståelse för den svenska utbildningen. Vi behöver koordinering, nytänkande och digitala lösningar men framför allt ett starkare samarbete i Svenskfinland, ett samarbete som beaktar svenskans ställning och framtid även på språköarna.

Det behövs stöd och insatser för att kunna utveckla verksamheten på språköarna och för att trygga en god och jämlik utbildning på svenska. Vi behöver mera samarbete mellan olika skolor och kommunerna emellan.

De som jobbar på och för språköarna vet hur unik samhörigheten är – vi har mycket att ge och mycket som hela Svenskfinland kan vara stolt över.

Heidi Seppälä Partifullmäktigemedlem SFP Kommunfullmäktigeledamot i Vichtis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning