Rättelse: Artikeln om riksdagens talmän 4.2

I den ursprungliga artikeln om riksdagens nyvalda talmän och de juridiska processer som pågår kring en del riksdagsledamöter ingick ett fel.

Nyhetsbyrån SPT:s artikel (4.2, i rättad form 5.2) om riksdagens talmän och de juridiska processer som är aktuella visavi riksdagsledamöter nämndes fel riksdagsledamot från Sannfinländarna och fel fall.

Riksåklagare Raija Toiviainen har bett om riksdagens tillstånd för ett eventuellt åtal av Juha Mäenpää (Sannf) för ett uttalande i riksdagens plenum i somras. Åtal kan väckas enbart om riksdagen ger sitt tillstånd efter att grundlagsutskottet har skrivit ett betänkande och plenum har tagit ställning i frågan, vilket kräver femsjättedels majoritet. Riksdagsledamot Ano Turtiainens (Sannf) tweet som polisanmälts kräver inte att riksdagen tar ställning.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning