Rättelse: Artikeln om riksdagens talmän 4.2

I den ursprungliga artikeln om riksdagens nyvalda talmän och de juridiska processer som pågår kring en del riksdagsledamöter ingick ett fel.

Nyhetsbyrån SPT:s artikel (4.2, i rättad form 5.2) om riksdagens talmän och de juridiska processer som är aktuella visavi riksdagsledamöter nämndes fel riksdagsledamot från Sannfinländarna och fel fall.

Riksåklagare Raija Toiviainen har bett om riksdagens tillstånd för ett eventuellt åtal av Juha Mäenpää (Sannf) för ett uttalande i riksdagens plenum i somras. Åtal kan väckas enbart om riksdagen ger sitt tillstånd efter att grundlagsutskottet har skrivit ett betänkande och plenum har tagit ställning i frågan, vilket kräver femsjättedels majoritet. Riksdagsledamot Ano Turtiainens (Sannf) tweet som polisanmälts kräver inte att riksdagen tar ställning.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning