Svensk minister hoppas på Finland i flyktingreform för EU

Maria Ohisalo anser att Finland kan ha en fredsförmedlarroll i asylfrågor i den delade europeiska unionen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Läget om EU:s stora asylreform, fyra år efter den så kallade flyktingkrisens utbrott, är låst. Den svenska migrations- och justitieministern säger sig nu ha stora förhoppningar på Finlands nya inrikesminister Maria Ohisalo.

Gång på gång har EU-ländernas migrationsminister samlats i Bryssel och Luxemburg och alla möjliga andra ställen under de senaste åren för att försöka komma framåt i arbetet med en asylreform.

Och gång på gång har allt strandat.

Framför allt är läget låst kring frågan om att kunna fördela asylsökande mer jämbördigt mellan medlemsländerna.

För tillfället sker i princip ingenting om asylreformens sju olika lagförslag.

– Ja, det är väl snarare mer låst än tidigare eftersom vi är i ett läge där vi har ett nytt Europaparlament och sedan ska det komma en ny EU-kommission. Det krävs en fortsatt diskussion om hur vi ska ta det här framåt eftersom det just nu ligger på is, sade Sveriges migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S).

Vad gör Finland?

Samtidigt håller många av förutsättningarna på att förändras – och dessutom i olika riktningar.

I EU-parlamentet gick flera asyl- och invandringskritiska partier starkt i exempelvis Italien, Frankrike, Tyskland, Ungern och Polen. Men de gick inte så bra som de själva hade hoppats och väntas snarare få ett minskat inflytande då övriga partigrupper i EU i stället tvingas arbeta närmare varandra.

Därtill har regeringsläget ändrats på flera håll i EU. Exempelvis kommer EU:s migrationsministermöten i höst att ledas av finländska Mario Ohisalo från De gröna – en tämligen rejäl skillnad jämfört med i fjol höstas då samma process leddes av Herbert Kickl från österrikiska nationalistpartiet FPÖ.

– Det återstår ju att se förstås, men jag har stora förväntningar på att Finland kommer att medverka till att driva de här frågorna framåt. Vi har haft en hygglig samsyn mellan Finland och Sverige förut och den kanske kommer att öka ytterligare med den nya regeringen, säger Morgan Johansson.

Maria Ohisalo, som deltog i samma möte som Johansson i Luxemburg, säger att Finland kan fungera som en fredsmäklare i svåra invandringsfrågor.

– I Europa finns det förstås en del skiljelinjer mellan hur man förhåller sig till asylfrågor och bredare till säkerhetsfrågor. Där är vi fredsmäklare, säger hon enligt nyhetsbyrån STT.

Finland tar över ordförandeskapet i EU i juli.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning