Svensk kriminolog skjuter ner Lillranks siffror

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki är starkt skeptisk till de uppgifter professor Paul Lillrank använder i debatten om invandring.

På HBL:s debattsida 18.7 ifrågasatte tre olika skribenter professor Paul Lillranks påstående i en kolumn 14.7 att 93 procent av de fällande domarna för sexualbrott i Sverige berör gärningsmän av utomeuropeisk härkomst. I kolumnen hänvisade Lillrank till "privatspanare" som publicerat sig på alternativa medier, och i sitt svar till insändarskribenterna specificerade han uppgiften. Privatspanaren i fråga är en Joakim P Jonasson och han har publicerat sig på sajten avpixlat.info.

"Alla forskarutbildade kan göra sin bedömning om hans metod", skrev Lillrank.

Sagt och gjort. HBL ringer upp den svenska forskaren Jerzy Sarnecki, sedan 1993 professor i kriminologi vid Stockholms universitet, tidigare bland annat utredningschef på Brottsförebyggande rådet. Han borde kunna göra en bedömning av Jonassons och Avpixlats statistik.

– Det finns inga sådana uppgifter. Siffran förefaller vara kraftigt överdriven, men framför allt så finns det inga typer av källor i Sverige där man skulle kunna hämta den här typen av uppgifter, säger Sarnecki till HBL.

– Och mot bakgrunden av att Avpixlat inte är någon trovärdig källa i sig i den här typen av frågor så tycker jag att en professor borde avhålla sig från att hänvisa till dem och i stället gå till originalkällan. Som jag då inte tror att finns.

Överrepresentation finns

När det gäller sexualbrott finns det däremot nog en "ganska påtaglig" överrepresentation bland invandrare, säger Sarnecki. Men han påpekar också att den inte gäller specifikt utomeuropeiska invandrare och att den forskning som finns handlar om misstänkta sexualbrott. Där kan det ändå handla om en överrepresentation på hela fem gånger.

Men sedan är också det en siffra som behöver sättas i perspektiv. Forskningen visar att huvudförklaringen till frekvensskillnaderna i våldtäkt och andra våldsbrott handlar om socioekonomiska skillnader mellan majoriteten svenskar och dem med utländsk bakgrund, vilket Sarnecki påpekade i tidningen Metros granskning av våldtäktsmyter i januari 2016.

– Vi vet att brottsoffer är mer benägna att anmäla brott begångna av invandrare och att polisen är mer benägen att utreda och rapportera misstänkta med utländsk bakgrund till åklagare. Att invandrare från vissa länder har en annan kvinnosyn kan påverka sexualbrott, men det finns det för närvarande ingen forskning som visar, sade han då i Metro.

Högerextrem sajt

Lillranks källa Joakim P Jonasson är vid sidan om privatspanare också "oberoende nationalist och debattör". I en kolumn på Avpixlat – av Expo beskriven som en högerextrem sajt – debatterade han i augusti i fjol det han kallade myten om allas lika värde: "Själv tar jag avstånd från idén om allas lika värde ... Jag bemöter alla med respekt om de förtjänar det, utöver det finns det många människor som jag inte tycker är värda någonting alls."

Jerzy Sarnecki. Bild: Affekt Film AB

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00