Svensk kriminolog skjuter ner Lillranks siffror

Lillranks kolumn till vänster (14.7), debatten till höger (18.7).Bild: HBL

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki är starkt skeptisk till de uppgifter professor Paul Lillrank använder i debatten om invandring.