Dresserade sälar sökte ubåtar i svenska vatten

Skärgårdsbrygga. Ingänganden där sälarna hade sin bas och bassäng byggdes för att påminna om vilken brygga som helst. Av konstruktionen återstår i dag endast det yttre staketet. Bild: Leif Weckström

Nedanför en brant sluttning vid en djup strand på Gålö i skärgården söder om Stockholm ligger en av Sveriges mest märkliga krigshistoriska sevärdheter. Här tränade den svenska försvarsmaktens hemliga elitförband, en trupp på nitton sälar som lärde sig att spåra ubåtar. Sälstationen är numera öppen för allmänheten.

I dag finns ingenting kvar som skulle ge en antydan om att den lilla strandremsan haft militärstrategisk betydelse i Sverige. Åtminstone är anblicken av den smått förfallna inhägnaden i vattnet föga i...