Svensk historiker: Mannerheim är Nordens mini-Hitler

Carl Gustaf Emil Mannerheim skakar hand med Adolf Hitler under andra världskriget. Bild: Okänd

Den svenska populärhistorikern Henrik Arnstad är kritisk mot vad han kallar "idolporträtt" av marskalken Gustaf Mannerheim. Han menar att Mannerheim i princip är att betrakta som en fascist.

Det är i en recension av Herman Lindqvists biografi Mannerheim: marsken, masken, myten i Göteborgsposten som Henrik Arnstad beskriver Mannerheim som en av Europas "antidemokratiska ledare, generaler och kungar som utförde vidriga förbrytelser och bidrog till nazisternas barbari".

Lindqvists biografi sågar han totalt.

Arnstad har själv tidigare publicerat böcker om fascismen och dess historia och menar att Mannerheim måste kritiseras för en problematisk insats i inbördeskriget 1918 och för sina "sympatier för den mäktiga och ytterst våldsamma finska fascismen, Lappo-rörelsen, på 1930-talet".

Han citerar även Mannerheims egna ord från 1930: "Jag vill hoppas att envar, som minnes 1918, skall skänka sitt stöd åt de oegennyttiga fosterländska strävanden, vilka tack vare Lappo-rörelsen nu framträtt i vårt offentliga liv." Sedan konstaterar Arnstad att Mannerheim på detta sätt likställde "fascismen med den vita segern i inbördeskriget. Hans ansvar var därmed tungt, angående den finska fascismens makt och våldsdåd. Sådant passar inte in i Lindqvists idolporträtt."

Hitlers allierade

Finlands "allians" med Nazityskland 1941–1944 betraktar Arnstad som Mannerheims kanske svartaste tid. Han skriver: "Finland blev Tysklands viktigaste europeiska allierade, både militärt och politiskt, under korståget mot 'judebolsjevismen' i Sovjetunionen. Finlands deltagande i anfallskriget utmärktes av krigsförbrytelser, medverkan i Förintelsen och planer på ett etniskt rensat Storfinland, med gräns bortåt Uralbergen. 'Den ryska befolkningen skall fängslas och sändas till koncentrationsläger', beordrade Mannerheim. Resultatet blev massdöd, främst bland barn."

Arnstad avrundar med att kalla Lindqvists bok för beklämmande läsning. Han menar att det finns en ung generation finländska historiker som numera vågar studera landets moderna historia, och utmana "spridandet av gammal propaganda".

Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, räknar Arnstad däremot inte till denna "modiga generation". Meinanders bok Gustaf Mannerheim: aristokrat manifesterar, enligt Arnstad, "en föraktfull syn på minnet av Förintelsen".

Henrik Arnstads recension är tillgänglig på Göteborgspostens webbplats. Arnstad är själv författare till flera böcker, bland annat Älskade fascism, utgiven av Norstedts 2013. Han är en flitig skribent i svensk dagspress, har en fil.kand. i historia men saknar akademisk forskarutbildning.

I ett mejl till redaktionen, efter att denna artikel publicerats på HBL.fi, skriver han att hans karaktärisering av Mannerheim som en mini-Hitler inte innebär att denne "i princip är att betrakta som en fascist".

"Tvärtom skriver jag explicit att Mannerheim var traditionell höger, eller konservativ. Däremot uttryckte han sympatier för fascismen," skriver Arnstad. Han vill också precisera en missvisande formulering i recensionen i GP: det är inte specifikt i Henrik Meinanders Mannerheimbok som han anser att det finns en föraktfull syn på Förintelsen.

Artikeln är uppdaterad kl 10.15 samt 11.13 med preciseringar om Henrik Arnstads karriär som populärhistoriker, samt med en kommentar av honom själv.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning