Svensk försvarsrapport: Sverige behöver en Finlandsbrigad – och storstädning av hela försvaret

Sverige har ett stort behov av att stärka och rusta upp sitt försvar, anser en parlamentarisk beredning. Men i det ingår en brigad som ska kunna stödja Finland i krig. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Sverige ska i norr ha en brigad för strider i Finland. Värnplikten behöver fördubblas till 8 000 män och kvinnor per år. De svenska partierna är ense om den största uppryckningen av svenskt försvar sedan 1940-talet – men inte om finansieringen.

Det svenska försvaret har brist på det mesta: På lastbilar, båtar och personlig utrustning. På luftvärnsrobotar, tillräcklig bestyckning på korvetterna, på en ubåt – och på soldater.Socialdemokraten B...