Svensk försvarsförmåga är också Finlands sak

Bild: Kim Isaksson

I det allt kyligare säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa är det av yttersta vikt att samarbetet mellan Finland och Sverige fortsätter att fördjupas och att de ekonomiska förutsättningarna i båda länderna verkligen medger detta. Det går inte att komma ifrån att i ett fördjupat försvarssamarbete är finsk försvarsförmåga Sveriges sak, och svensk försvarsförmåga Finlands sak, skriver Stig Rydell och Stefan Forss.

Säkerheten i Europa har försämrats avsevärt under drygt ett decennium. Kriser och krig har rubbat den säkerhetsordning som vilat på grundbultar i OSSE:s stadga som förbudet om bruk av våld eller...