Svensk expert: Diskutera Natooptionen i slutna kabinett

När en eventuell Natooption ska användas bör inte vara allmänt känt, utan en sak som de ansvariga ministrarna i Sverige och Finland diskuterar sinsemellan, hemligt och internt, säger tidigare svenska S-ministern Jan Nygren som vill att också Sverige skaffar sig en Natooption. På bilden regeringsbyggnaderna i Stockholm och Helsingfors: Rosenbad och Statsrådskansliet. Bild: HBL-arkiv/Mostphotos

Riksdagsledamoten Elina Lepomäki (Saml.) kritiserar Finlands Natooption för att bara vara en viljeyttring utan bindande kontrakt. Samtidigt vill den tidigare svenska S-ministern Jan Nygren att också Sverige skaffar en Natooption. Men när optionen ska användas är en fråga för slutna regeringskabinett, anser han.

Den finska regeringens viktiga säkerhetspolitiska verktyg, den så kallade Natooptionen, som är en signal till Ryssland om att Finland vid behov kan komma att lämna in en medlemsansökan till försvarspa...