SvD: Ingen självklarhet att svenska finansinspektionen godkänner Nordea-flytt

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Den svenska finansinspektionen ställer hårda krav på Nordea för att godkänna flytten av huvudkontoret till Helsingfors. – Det är ingen formalitet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen till SvD.

Efter bolagsstämmans beslut i mars att flytta Nordeas huvudkontor från Stockholm till Helsingfors har de flesta betraktat godkännandet från den svenska finansinspektionen närmast som en formalitet. Men det tillbakavisar FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en intervju med Svenska Dagbladet.

– Det vore absurt om vi som myndighet med någon slags automatik skulle godkänna ett unikt beslut som det här, säger Thedéen till SvD.

Finansinspektionens ståndpunkt är att Nordea ska vara lika välkapitaliserat efter att man flyttat till Finland som när huvudkontoret låg i Stockholm och reglerades av svenska Finansinspektionen. I dag ligger Nordeas kapitalkrav (kärnkapitalkrav) på cirka 17 procent, skriver tidningen.

Det här betyder att svenska FI ännu kan avslå Nordeas flyttansökan om man anser att det hotar allmänintresset.

Det var den 15 mars Nordeas bolagsstämma med 96 procents övervikt röstade för att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Enligt planerna går flyttlasset i oktober.

En ett år lång process

För ett drygt år sedan (14.3.2017) avslöjade vd Casper von Koskull för Dagens Industri att Nordea övervägde att flytta huvudkontoret bort från Sverige.

Den utlösande faktorn var den svenska regeringens planer att höja den så kallade resolutionsavgiften, som ska användas för att bygga upp buffertar inför eventuella framtida bankkriser.

Svenska regeringen har senare reviderat sina planer, men Nordea anser ändå att Helsingfors är en bättre hemmiljö för banken, eftersom Nordea då ingår i den europeiska bankunionen. Det ger större förutsägbarhet och en mera jämlik konkurrenssituation gentemot andra europeiska banker.

Nordea meddelade i höstas att man bestämt sig för Helsingfors, men planerna krävde bolagsstämmans godkännande den 15 mars. Också svenska Finansinspektionen ska godkänna flytten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03