Frågan om IS-barnen är ett icke-dilemma – hur kan det vara så svårt att ta hem dem?

Kan det ha undgått någon att barn kan traumatiseras av att leva i fångläger?

Finska medborgare, i detta fall kvinnor med barn, lever under svåra förhållanden i fånglägerområden i Syrien. De har inte möjlighet att ta sig hem till Finland utan hjälp. En del av dem har kans...