Svårt för utlänningar att besöka stugan i Finland – de här reglerna gäller

Vid gränsbevakningen hoppas man att finländare bosatta utomlands noga överväger om det är nödvändigt att resa till Finland just nu, även om de enligt grundlagen har rätt att göra det. Bild: SPT

Fram till den 14 juni vill de finländska myndigheterna att exempelvis svenskar undviker icke-nödvändiga besök i Finland. Också Sverige har förlängt sin avrådan om icke-nödvändiga resor till utlandet. Även Norge ger besked om fortsatt stängda gränser.

Lättnaderna i begränsningarna för gränstrafiken i Finland trädde i kraft på torsdagen och gäller till den 14 juni. På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns preciseringar om personliga inresor till Finland.

Fritidsresor, som att hälsa på bekanta eller besöka sommarstugan, är inte godtagbara orsaker för utlänningar att resa till Finland.

Däremot får utländska medborgare besöka Finland på grund av nödvändiga familjeärenden eller resa till sin stuga i Finland för att utföra nödvändigt underhållsarbete på fastigheten.

Enbart besök för att kontrollera att allt är i skick är inte en tillräcklig orsak.

– Det ska exempelvis handla om ett bröllop eller att man ska åtgärda sin fastighet för att en person utan finskt medborgarskap ska få komma in i landet, säger Pekka Niittylä, allmän ledare vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Finsk medborgares maka, make eller barn får komma med

Enligt grundlagen får finska medborgare inte hindras från att komma in i landet, likaså har de rätt att lämna landet.

En finsk medborgare bosatt i exempelvis Sverige får dessutom ha sin maka, make eller barn som är svenska medborgare med på resan.

Det här gäller också om man har dubbelt medborgarskap.

– Vi hoppas ändå att finländare bosatta utomlands noga överväger om det är nödvändigt att resa till Finland just nu, säger Niittylä.

Sverige förlängde avrådan från utlandsresor

På onsdagen förlängde Sverige sin avrådan från icke-nödvändiga resor utomlands till den 15 juli.

Enligt Elna Nykänen Andersson, press- och kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, signalerar länderna samma sak: Åk inte utomlands om det inte är nödvändigt. Var och en ska använda sitt omdöme.

– Som mest har vi fått hundra samtal per dag från personer som undrar om de kan resa till Finland. Det tyder på ett visst intresse för att resa trots coronaläget. Nu när rekommendationerna förändrats tar sannolikt fler kontakt igen, säger Nykänen Andersson.

Elna Nykänen Andersson, press- och kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, uppskattar preciseringarna i fråga om gränstrafiken. Bild: Erik Lefvander

Frågorna gäller bland annat om man kan besöka släktingar eller se till sommarstugan i Finland.

– Vi har också fått frågor från familjer där en del medlemmar har finskt medborgarskap och andra svenskt medborgarskap. Det är bra att vi nu har anvisningar också för dem, säger Nykänen Andersson.

Olika direktiv för tiden efter hemkomsten

Den som anländer till Finland ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän, med undantag för att gå till exempelvis butiken eller apoteket.

I Sverige finns inga rekommendationer om frivillig karantän efter en utlandsresa utöver de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd från andra.

Nykänen Andersson vill inte spekulera om svenskarna alls kommer att kunna turista i Finland den här sommaren.

– Rekommendationerna kan förlängas, hävas eller avslutas som planerat beroende på hur situationen utvecklas. Vi får kämpa på och hoppas att läget förbättras, säger Nykänen Andersson.

Norge förlänger restriktioner

Norges regering har beslutat att förlänga landets reserestriktioner till den 20 augusti. I juni ska man överväga att ändra råden för resor till andra nordiska länder.

UD:s avrådan från utlandsresor kommer att gälla fram till den 20 augusti i Norge, meddelar statsminister Erna Solberg (Høyre).

Reserestriktioner gällande fritidsresor till de nordiska grannländerna ska övervägas senast den 15 juni. Före den 20 juli kommer man även att se över råden gällande andra närliggande europeiska länder.

Solberg säger att ett tydligare besked än så inte går att ge för tillfället.

– Men vi önskar inte att upprätthålla det här längre än vi måste och vi vill ge folk och resebranschen så god förutsägbarhet som vi kan, säger Solberg, enligt NRK.

Även inresekarantänen som gäller i Norge ska fortsätta fram till den 20 augusti, men också den kan komma att lättas vid samma datum som reserestriktionerna ska övervägas.

Utländska medborgare får resa in i Finland på nödvändiga familjeärenden som gäller en nära anhörig.

Med nära anhörig avses make/maka, barn, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. En nära anhörig kan också vara en sambo som man stadigvarande bor med.

Fritidsresor, som att besöka sommarstugan eller semestra, är inte godtagbara orsaker för utlänningar att resa till Finland.

Utländska medborgare som äger en fastighet i Finland kan komma till Finland för att utföra nödvändigt underhållsarbete på sin fastighet.

En finsk medborgare, exempelvis bosatt i Sverige, har alltid rätt att komma in i Finland och får då ha med sin maka, make eller barn även om de inte är finska medborgare.

Gränsbevakningen fattar beslut om förutsättningarna för inresa uppfylls vid in- och utresekontrollerna.

En person som anländer till Finland ska under 14 dygn begränsa onödig närkontakt och självmant hålla sig i karantän.

Frivillig karantän tillåter att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet.

Källa: Gränsbevakningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning