Svårt för utlänningar att besöka stugan i Finland – de här reglerna gäller

Vid gränsbevakningen hoppas man att finländare bosatta utomlands noga överväger om det är nödvändigt att resa till Finland just nu, även om de enligt grundlagen har rätt att göra det. Bild: SPT

Fram till den 14 juni vill de finländska myndigheterna att exempelvis svenskar undviker icke-nödvändiga besök i Finland. Också Sverige har förlängt sin avrådan om icke-nödvändiga resor till utlandet. Även Norge ger besked om fortsatt stängda gränser.

Lättnaderna i begränsningarna för gränstrafiken i Finland trädde i kraft på torsdagen och gäller till den 14 juni. På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns preciseringar om personliga inresor till...