Svårt för konsumenten att göra kloka miljöval i matbutiken

Bild: Wilfred Hildonen

Ekologisk odling kräver mera åkerareal vilket gör att klimatpåverkan blir större än inom den traditionella odlingen.

Inför det aktuella klimathotet har allt flera konsumenter börjat tänka på sitt personliga kolavtryck. Mången har förändrat sin vardag.Vårt ekologiska fotspår beror mycket på vår diet. Det strömmar exp...