Svårt att nå västmetrons utstakade målsättningar

Bild: HBL

Jag har förtroende för att det rent tekniska utförandet i stora drag är helt okej. Smärre barnsjukdomar och inkörningsproblem får vi väl acceptera.