Kommer inte metron? Akut brist på metroförare är en orsak

Metron i huvudstadsregionen har på senare tid drabbats av en hel del problem, som har förargat kollektivtrafikens resenärer och väckt reaktioner på sociala medier. Förutom tekniska fel och störningar i trafiken har Helsingfors stads trafikverk HST dessutom akut brist på utbildade metroförare.

Enligt trafikchef Tero Hagberg på HST har antalet störningar i metrotrafiken egentligen inte ökat märkbart på sistone, men i och med att metron sedan hösten 2016 åkt med 2,5 minuters mellanrum är trafiken känsligare än förut.

– Små störningar såsom passagerare som springer in mellan metrovagnarnas dörrar får en större effekt än tidigare. Ett mindre tekniskt fel som varar i fem minuter får också trafiken betydligt mer omfattande effekter på trafiken än förut, säger Hagberg.

Enligt honom kan man inte dra några slutsatser att någon specifik del av metrobanan skulle vara mer utsatt för problem än en annan. Olika delar av metrospåret drabbas av olika besvär.

– Tekniska fel i tågen kan förekomma var som helst – där spelar det inte någon roll om det är frågan om stambanan eller västmetrodelen. Problem i infrastrukturen, såsom köldskador, förekommer på de delar av spåret som ligger utomhus, alltså längs med stambanan. På västmetrons sida hör problemen oftast ihop med de nya systemens sårbarheter, säger Hagberg.

Tekniska fel i tågen kan förekomma var som helst – där spelar det inte någon roll om det är frågan om stambanan eller västmetrodelen. Bild: Karl Vilhjalmsson

Sex månaders rekryteringsprocess

I mitten av mars gick HST och HRT ut med en ursäkt till resenärerna, som bland annat har fått stå ut med uteblivna, alternativt fullproppade tåg samt informationsskyltar som visat fel uppgifter.

– Vi kan inte anställa vem som helst som metroförare och ingen annan ordnar denna utbildning än vi, säger Hagberg och förklarar att rekryteringsprocessen i sin helhet, inklusive utbildning, tar ungefär ett halvt år.

HST har med andra ord inga snabba lösningar på personalbristen. Läget är så känsligt att det knappt klarar av vanliga sjukfrånvaro utan att det påverkar.

– Exempelvis i dag måndag hade vi optimerat våra planer, men det förekom några oförutsedda sjukdomsfall. Planerna föll ihop och det drabbade en del resenärers morgonrutiner. Det beklagar vi givetvis och vi utbildar ständigt nya förare så att vi så snabbt som möjligt uppnår ett normalläge.

Hagberg säger att HRT och HST diskuterar läget i Mattby.

– Om kapaciteten inte räcker till och det uppskattade resenärsantalet visar sig vara större än väntat, framför allt under rusningstid, är ett alternativ att sätta in fler tåg som åker till Mattby. Det kräver visserligen återigen flera tåg och ännu fler metroförare.

Stort intresse trots negativ medieuppmärksamhet

För att nå ett optimalt personalläge utbildar HST ständigt nya förare. Hagberg medger att HST hade befarat att den negativa uppmärksamheten påverkar intresset för utbildningen negativt. Rädslan verkar dock ha varit obefogad.

– Den följande utbildningen inleds genast efter valborg, den andra maj. Vi hade mer än 400 intresserade sökande till utbildningen så det är absolut ett populärt yrke, säger trafikeringsenhetens direktör Arttu Kuukankorpi vid HST.

Utbildningen är ungefär åtta veckor lång och på skärtorsdag utexamineras elva nya metroförare.

Enligt Kuukankorpi avlägger så gott som alla förarkandidaterna hela utbildningen, det är sällsynt att någon avbryter kursen.

Det har rapporterats en hel del om HST:s personalbrist och missnöjet bland metroförarna. Kuukankorpi säger att de förare som sagt upp sig har varit större än väntat också i år.

– Det märks i trafiken i form av uteblivna avgångar men på senare tid har läget jämnats ut en aning.

Kursen som blir färdig med sin utbildning på torsdag lättar litegrann på trycket men för att läget ska normaliseras behövs också den följande kursens förare.

– Efter det borde vi ungefär ha normalläge.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00