Svårighet att få jobb tvingar invandrare att grunda företag

Många invandrare startar företag när de inte får jobb. Inkomstskillnaderna mellan invandrare och övriga befolkningen handlar främst vilken bransch företaget är verksam i. Bild: Pixabay

Företagare med invandrarbakgrund förtjänar inte lika bra som andra företagare, visar en färsk rapport från Näringslivets forskningsinstitut, Etla.

Antalet företagare med invandrarbakgrund har stigit under de senaste åren. En orsak till att så många invandrare grundar företag är att de har svårt att få jobb på annan väg, skriver Etlas forskare Paolo Fornaron i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har företagare med invandrarbakgrund en årsinkomst på cirka 23 000 euro när resten av befolkningen har en årsinkomst på cirka 28 000 euro. Men lönenivån beror främst på vilken bransch företagen verkar i.

Skillnaden i lönenivå blir nämligen mindre om man jämför inkomsterna branschvis. Till exempel förtjänar invandrarföretagare mer i lön i byggbranschen och städbranschen än den övriga befolkningen. I husbyggnadsbranschen förtjänar till exempel en invandrarföretagare 26 000 euro i årslön medan övriga företagare förtjänar 25 638 euro om året. I rapporten har Etla bland annat jämfört medianlöner från 2014.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning